16. Jun 2016 | Sporočila za javnost (18)

SAP forum 2016: Ste pripravljeni na vodenje kadrov v digitalni dobi?

Nataša Dremelj, vodja programa za kadrovski menedžment ter Igor E. Bergant sta na  SAP Forumu 2016 v zanimivem intervjuju razkrila skrivnosti vodenja kadrov v dobi digitalne preobrazbe poslovanja. V intervjuju je poudarila, da so slabosti tradicionalnega kadrovskega menedžmenta predvsem premalo informacij in pomanjkljiv vpogled v uspešnost zaposlenih. Zato vodstva podjetij področje upravljanja s kadri prepogosto ne uvrščajo na dnevni red, ko oblikujejo strategijo podjetja.

Pogled naprej nakazuje, da bo delovna sila 2020 bolj fleksibilna, dobri kadri bodo pogosteje menjavali službe, pojavljale pa se bodo nove oblike zaposlovanja, kot so začasni sodelavci, različni zunanji strokovnjaki in podobno. Nova, predvsem oblačna tehnologija omogoča, da bodo kadroviki in vodstva imeli na enem mestu na voljo vse več podatkov, kar jim bo omogočilo sprejemanje odločitev v realnem času. Na ta način bodo svojim podrejenim pogosteje in natančneje posredovali povratno informacijo o njihovem delu in jih tako ustrezno usmerili in dvignili njihovo učinkovitost.

Po mnenju Nataše je pomembno predvsem to, da kadrovik skupaj z vodstvom razmišlja o tem, s kakšnimi kadri in njihovimi znanji bodo lahko izpeljali digitalno preobrazbo. Nove razmere namreč ljudi silijo v stalno izobraževanje. Le podjetja, ki bodo svojim zaposlenim omogočila stalen razvoj bodo dobila lojalne in usposobljene kadre. Z njihovo pomočjo bodo podjetja izpeljala poslovno preobrazbo in gradila svojo konkurenčno prednost.

27685969085_1355850ba1_o

 

Nazaj