Zunanje izvajanje storitev IT

S&T se strateško usmerja v zunanje zagotavljanje storitev IT, pa naj gre le za njihov sestavni del (element) ali pa za celovite storitve, ki lahko vključujejo tudi zagotavljanje delovnega mesta. Poleg IT infrastrukture ter pripadajočih infrastrukturnih storitev so v celovito ponudbo vključena tudi storitve na aplikativnem nivoju, ki vsebujejo vsebujejo visoko raven tehničnega in poslovnega znanja ter lahko dodatno pripomorejo k boljši usklajenosti storitev IT in poslovnih zahtev oziroma poslovanja kot celote.

S&T ima oblikovan model zagotavljanja storitev IT. Ta omogoča popolno prilagodljivost na zahteve naročnikov ne glede na njihovo geografsko razprostranjenost, poslovno usmerjenost ali tehnološko zahtevnost. Model je mednarodno zasnovan in temelji na organiziranosti po načelih dobre prakse (ITSM / ITIL) ter optimalnem izkoriščanuj razpoložljivih virov. Poleg tega pa podlega strogim pravilom standardizacije (ISO 27001 za informacijsko varnost).


Naše storitve:
  • Zagotavljanje storitev IT v celoti
  • Izvajanje IT Upravljanja storitev (IT Service Management)Pridobitve za stranke:
  • Odgovornost zagotavljanja storitev IT se prenese na zunanjeg partnerja
  • Omogočena je popolna osredotočenost na poslovanje in izrabo storitev IT
  • Dostop do mednarodne ekipe z obsežnimi tehničnimi in poslovnimi znanji - kvalitetnejši razvoj storitev IT


Strokovni kontakt
Kontaktirajte specializirani oddelek za izbrano rešitev:

Tel.: +386 1 5855 312
Fax.: +386 1 5855 203

E-mail

Klicni center:
Tel. : +386 1 5855 500