Finančne institucije

V času hitrih sprememb v poslovanju bank ter pritiskov konkurence, trga in zakonskih predpisov, se banke in druge finančne ustanove soočajo z izzivom uvajanja novih storitev, poslovnih procesov in informacijskih tehnologij. Te jim omogočajo, da ostanejo na trgu bančnih storitev konkurenčne, da zagotavljajo podporo obstoječim prodajnim potem in kakovostno oskrbo komitentov, pa tudi, da pridobivajo nove stranke in širijo svojo poslovno mrežo.
Informacijska infrastruktura se z razvojem novih tehnologij nenehno spreminja in gre v korak z vse zahtevnejšimi poslovnimi procesi podjetij. V S&T Slovenija spremljamo razvojne usmeritve v bančnem sektorju in pospešeno uveljavljamo nove informacijske rešitve pri svojih strankah. Tako podpiramo njihovo konkurenčno prednost ter uvajamo sodobne, prilagodljive in procesno usmerjene aplikativne rešitve, ki omogočajo tudi hiter razvoj novih izdelkov.

Zanesljivost bančnih informacijskih sistemov


Države, gospodarstva, trgovina in javni sektor se močno opirajo na bančne in finančne storitve, te pa so odvisne od zanesljive informacijske infrastrukture. Banke imajo pri poslovanju posebno vlogo, saj poleg zagotavljanja likvidnosti omogočajo tudi nemoteno delovanje gospodarstva. Veliko denarnih transakcij in poslov ne more biti izvedenih brez informacijske podpore, hujši izpad bančnega sistema pa lahko kritično vpliva na celotno državno gospodarstvo. Zaradi zagotavljanja ustrezne likvidnosti in solventnosti bank je pomemben tudi dober nadzor. Podatke pridobljene za pripravo zakonsko obveznih poročil, lahko banke izkoristijo še za pripravo poslovno-analitičnih poročil za celovito finančno upravljanje in s tem prav tako izboljšajo svoje poslovanje.

Celovita podpora in učinkovito izvajanje poslovnih procesov


V podjetju S&T imamo bogate izkušnje in dolgo listo referenc tako v Sloveniji kot drugod po svetu. Te temeljijo na naših interno razvitih rešitvah in rešitvah naših partnerjev, kot so npr. SAP, Temenos, Loxon, SunGard in Fernbach. Sledimo splošni usmeritvi odpiranja trgov in bankam omogočamo celovito podporo tudi pri regijskih projektih. Na bančnem finančno-analitičnem področju oziroma v funkcionalnosti sistema glavne knjige je bil narejen velik korak naprej.
V njej je nabor prednastavljenih najboljših praks iz standardne SAP glavne knjige, prav tako je nadgrajena z bančnimi posebnostmi (v obliki scenarijev procesov) in funkcionalnostmi, potrebnimi za izvajanje različnih poslovnih procesov v računovodstvu in saldakontih, osnovnih sredstvih in kontrolingu z analizo dobičkonosnosti. Z že pripravljenimi preverjenimi rešitvami omogočamo hitro in učinkovito izvedbo sistema v okolju banke s kar najmanjšim tveganjem za njeno poslovanje.

SAP v bankah


Rešitve SAP-a so na trgu že več kot 30 let in so prve med vodilnimi v svetu v skupini ERP rešitev (Enterprise Resourse Planning). Po dosegi odličnosti v različnih vejah industrije se je SAP odločil vstopiti tudi v finančni sektor, ki je predvsem zaradi svojih posebnosti in zakonskih zahtev eden najzahtevnejših z vidika možnosti integralne informatizacije poslovnih procesov. Prvo SAP rešitev v katero od poslovnih bank pri nas bomo uvedli prav v S&T Slovenija.

SiBank - celovita bančna rešitev


SiBank je core-banking sistem razvit za podporo poslovanju univerzalnih bank predvsem na področju poslovanja s prebivalstvom in pravnimi osebami.
  • Odprta, k podpori storitev usmerjena ("service oriented") aplikativna arhitektura,
  • povezovanje različnih bančnih aplikacij,
  • združevanje in povezovanje podatkov tako za potrebe poročanja in knjigovodstva kot tudi za druge vrste poročanja in analize.
GLOBUS - integrirani bančni sistem


GLOBUS ponuja najučinkovitejše in najbolj prilagodljivo produkcijsko in analitično okolje v realnem času za univerzalne, investicijske banke in druge bančne ustanove. Razvijalci podjetja Temenos so na podlagi bogatih bančnih izkušenj ustvarili inovativen sistem, ki bo povsem zadovoljil potrebe vaše banke.


Na oddelku za bančništvo skupine S&T razpolagamo z obsežnim znanjem s področij bančništva, procesov in tehnologij, s katerim lahko bankam in finančnim ustanovam pomagamo določiti prihodnje zahteve in dosledno vpeljati potrebne ukrepe. Te storitve izvajamo lokalno v Nemčiji, Avstriji in Švici, v regiji srednje in vzhodne Evrope ter na Kitajskem in Japonskem.