Reinženiring poslovnih procesov

Cilj naših storitev reinženiringa poslovnih procesov je povečanje njihove učinkovitosti v poslovnih okoljih. Izkušeni svetovalci podjetja S&T analizirajo strategije, procese in sisteme ter iščejo možnosti za vpeljavo izboljšav.
Med področji, ki jih pregledajo na strateški ravni, so:

  • Trg in konkurenčna podjetja
  • Poslovni modeli
  • Dejavniki uspeha
  • Ključna znanja

Oblikujemo celovit pogled na ključne procese ter jih analiziramo, ob čemer pregledamo tako šibke točke kot dejavnike uspeha ter vam predlagamo možnosti za izboljšave.

Pri pregledu informacijske arhitekture si podrobno ogledamo, kako sistemi podpirajo posamezne procese, vrednost in pretok blaga ter sistemske vmesnike.

Tak pregled strategij, procesov in sistemov nam pomaga pripraviti jasen načrt vpeljave, v katerem so vnaprej določena prednostna področja, izvedbeni načrti, ocene stroškov in tista področja, kjer lahko hitro dosežete uspehe.

Strokovni kontakt
Kontaktirajte specializrani oddelek za izbrano rešitev:

Tel.: +386 1 5855 614
Fax.: + 386 1 5855 801

E-mail

Klicni center:
Tel.: +386 1 5855 500