Slovenia | Javna uprava in ministrstva

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

S&T Slovenija in Entrust bosta Sloveniji pomagala pri prehodu k modelu zagotavljanja storitev, usmerjenem k državljanom

Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na naslednjih področjih: organizacija javne uprave in kadri, sistem plač v javnem sektorju, e-uprava in upravni procesi, investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave. Poglavitni cilji ministrstva v mandatu 2004 do 2008 so: usmerjenost uprave k uporabnikom, učinkovit uslužbenski sistem in pravični plačni sistem, kakovostno in učinkovito poslovanje javne uprave, odprtost in preglednost poslovanja celotne javne uprave.

1. Izziv


S&T Slovenija je skupaj s podjetjem Entrust omogočila uporabo storitev e-uprave – internih in usmerjenih navzven – z najnaprednejšo varnostno infrastrukturo, ki je trenutno na voljo. V javni upravi so namreč iskali metodo za implementacijo trdnejših varnostnih temeljev, ki bi izboljšali učinkovitost in zmogljivost, storitve javne uprave pa približali državljanom in ostalim uporabnikom ter obenem omogočili vpeljavo elektronskih (biometričnih) potnih listov.


2. Opis projekta


S&T Slovenija je z implementacijo rešitve Entrust Authority Security Manager (infrastruktura javnih ključev) omogočil Ministrstvu za javno upravo izvajanje dejavnosti dveh izdajateljev digitalnih potrdil (CA) in izdajatelja časovnih žigov za aplikacije e-uprave. Izdajatelj SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za državljane, pravne in fizične osebe ter zaposlene v institucijah javne uprave. Izdajatelj SIGOV-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za državne organe in njihove zaposlene. Da bi povečali učinkovitost, sta izdajatelja navzkrižno overjena – potrdilo, ki ga je izdal prvi izdajatelj, prepozna tudi drugi, in obratno.

Infrastruktura izdajatelja časovnih žigov (SI-TSA) institucijam javne uprave omogoča zagotavljanje zanesljivih in preverljivih metod za določanje natančnega časa oddaje obrazcev ali dokumentov.


3. Koristi za stranko


  • varno in učinkovito poslovanje
  • državljanom omogočena uporaba številnih varnih elektronskih storitev kot so npr. oddaja davčnih napovedi, oddaja zahtevkov za izpisek iz rojstnih in matičnih knjig, sprememba stalnega prebivališča, ipd.
  • številne aplikacije namenjene pravnim osebam kot so npr. prijava davka na dodano vrednost, registracija podjetij, oddaja carinskih deklaracij...