Naši strokovnjaki Vojaškega programa poskrbeli za uspešno predstavitev na NATO SEEC konferenci

Vojaški oddelek S&T Slovenija se je uspešno predstavil na NATO SEEC konferenci na Bledu. Slednja je bila namenjena predstavitvi rešitev in dobre prakse, ki so Sloveniji pomagale pri vstopu v zvezo Nato.
Pri predstavitvi postopka vključitve CIS so poleg MO RS sodelovala tudi podjetja, ki so Sloveniji pomagala z rešitvami na poti do zveze NATO. S&T se je na konferenci predstavil z dvema predavanjema. Prvo se je nanašalo na računalniško podprt Sistem poveljevanja in kontrole, drugo pa na nižji - taktični aspekt le tega.

Poleg predavanj je vojaški oddelek pripravil praktični prikaz delovanja bataljonskega poveljniškega centra. Praktična predstavitev je vsebovala realistično predstavljen TOC na 100m² razstavnega prostora. V okviru taktično operativnega centra so delovali posamezni sektorji (S1 - S6), ki so preigravali izbran scenarij. Računalniška podpora štabnih procesov poveljevanja in kontrole je bila prikazana ob uporabi programske opreme Tactical Messenger, SitaWare HQ in v S&T razvitih BMS (Battlefield Management System) ter BFT (BlueForce Tracking) modulov. Vse demonstracije so tekle na realni, Mil-Std. strojni opremi Itronix, Blazepoint, Login; komunikacija pa je potekala preko radijskih naprav Harris in Tadiran. Računalniško opremo je za potrebe predstavitve zagotovilo partnersko podjetje InfoTim.

Poleg zgoraj omenjenih aplikacij je vojaški oddelek na konferenci predstavil tudi raziskovalni projekt KISB (Komunikacijski informacijski sistem bojevnika), ki v opremo vojaka pehotnika integrira računalniški modul namenjen poveljevanju in kontroli. Na ta način je S&T Slovenija prikazal neprekinjeno računalniško podporo procesu PINK od poveljstva do posameznega vojaka.

Vzpostavitev konkretnega delovnega okolja je med množico predavanj na konferenci pripomoglo k dinamičnosti, atraktivnosti in posledično velikemu in pozitivnemu odzivu. Vojaški oddelek se je po odzivih in zanimanju sodeč odlično predstavil in si potencialno zagotovil dobre možnosti za nadaljnje sklepanje prijateljskih ter partnerskih odnosov na področju jugovzhodne Evrope.

Oglejte si nekaj utrinkov.