GLOBUS - Integrirani bančni sistem

GLOBUS ponuja najučinkovitejšo in najbolj prilagodljivo produkcijsko in analitično okolje v realnem času za univerzalne, investicijske banke in druge bančne ustanove. Razvijalci podjetja Temenos so na podlagi svojih bogatih bančnih izkušenj ustvarili inovativen sistem, ki bo povsem zadovoljil potrebe vaše banke.

Popolnoma odprt sistem brez ovir za katerokoli sodobno strojno opremo, znane baze podatkov in operacijski sistem ponuja najustreznejšo rešitev za multipla, raznovrstna okolja, ki se otepajo s težavami povezovanja in silosiranja podatkov v svojih sistemih. Ta zasnova mu omogoča tudi zelo veliko razširljivost pri številu uporabnikov, ki hkrati delujejo v sistemu.GLOBUS z uporabo moderne zasnove modela (popolna parameterizacija), modernih tehnologij ter optimalnih procesov delovanja ponuja kar največjo pokritost produktov, prilagodljivost in večnivojskost.

Sistem GLOBUS pokriva naslednja področja poslovanja:
 • poslovanje s podjetji oz. pravnimi osebami - corporate/commercial,
 • poslovanje s fizičnimi osebami - retail banking,
 • osebno bančništvo in individualno upravljanje premoženja - private banking,
 • obvladovanje tveganj - risk management,
 • dokumentarno poslovanje - trade finance,
 • zakladništvo - treasury,
 • investicijsko bančništvo - investment banking,
 • upravljanje premoženja oz. portfeljev - asset management,
 • poročila za upravljanje, nadzorne institucije ... - reporting, DW, MIS.
Poleg podpore operativnih in procesnih zahtev na področju poslovnega bančništva je GLOBUS sposoben priskrbeti tudi trenutne informacije za vodstvo, ki so odločilnega pomena za zagotavljanje zadovoljstva strank, za upravljanje banke ob zagotavljanju kar največje donosnosti in zmanjšanja različnih tveganj.

Najpomembnejše lastnosti sistema GLOBUS:
 • preprostost,
 • prilagodljivost,
 • odprtost,
 • varna investicija v prihodnost,
 • velik izbor produktov za pokritje bančništva.TEMENOS Operational Management Services (TOMS)


Cilj TOMS-a je dopolnitev vašega IT-ja z namenom zagotoviti kar najhitrejše implementiranje bančne aplikacije ter celostno in profesionalno podporo upravljanja bančnega sistema na osnovi "SLA", kar ponuja banki optimizacijo svojih virov in storitev ter ji s tem omogoča doseganje vodilnega mesta na trgu bančnih storitev.

Naši strokovnjaki zagotavljajo prenos znanja in izkušnje za podporo in upravljanje sistema TEMENOS GLOBUS™ prek naslednjih storitev:
 • upravljanje na daljavo - remote operation management (ROM),
 • storitve zaščite poslovanja - business protection services ( BPS),
 • storitve neprekinjenega poslovanja - business continuity services (BCS),
 • namenske e-rešitve - dedicated e-solutions (DeS),
 • operacijska orodja TEMENOS - TEMENOS operational tools.