09.10.2007 | Slovenia

Slovenija prevzema storitveni model e-uprave in uvaja elektronske potne liste z Entrustovimi rešitvami

S&T Slovenija in Entrust bosta Sloveniji pomagala pri prehodu k modelu zagotavljanja storitev, usmerjenem k državljanom.

LJUBLJANA, 9.10.2007 - S&T Slovenija skupaj s podjetjem Entrust omogoča uporabo storitev e-uprave – internih in usmerjenih navzven – z najnaprednejšo varnostno infrastrukturo, ki je trenutno na voljo. V javni upravi so namreč iskali metodo za implementacijo trdnejših varnostnih temeljev, ki bi izboljšali učinkovitost in zmogljivost, storitve javne uprave pa približali državljanom in ostalim uporabnikom ter obenem omogočili vpeljavo elektronskih (biometričnih) potnih listov.
»Naši državljani in poslovni partnerji želijo z javno upravo poslovati varno in učinkovito, zato je bila vzpostavitev varnega okolja ključen korak našega procesa preoblikovanja v vodilno državo na področju e-uprave,« pravi Dušan Kričej, namestnik generalnega direktorja na Ministrstvu RS za javno upravo. »Podjetje Entrust se s svojimi storitvami svetovanja pojavlja v mnogih državah, ki so razvile uspešne modele e-uprave, mi pa smo želeli sodelovati z vodilnim podjetjem s področja varnosti, ki bi imelo dovolj izkušenj s tovrstnimi projekti. Strokovno znanje s področja integracije, ki ga zagotavlja podjetje S&T Slovenija, je pripomoglo, da smo hitro dosegli svoje cilje.«

Z uporabo rešitve Entrust Authority Security Manager (infrastruktura javnih ključev) Ministrstvo za javno upravo izvaja dejavnosti dveh izdajateljev digitalnih potrdil (CA) in izdajatelja časovnih žigov za aplikacije e-uprave. Izdajatelj SIGEN-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za državljane, pravne in fizične osebe ter zaposlene v institucijah javne uprave. Izdajatelj SIGOV-CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila za državne organe in njihove zaposlene. Da bi povečali učinkovitost, sta izdajatelja navzkrižno overjena – potrdilo, ki ga je izdal prvi izdajatelj, prepozna tudi drugi, in obratno.

S pomočjo digitalnih potrdil tako e-uprava omogoča državljanom uporabo številnih varnih elektronskih storitev kot so npr. oddaja davčnih napovedi, oddaja zahtevkov za izpisek iz rojstnih in matičnih knjig, sprememba stalnega prebivališča… Številne aplikacije so namenjene tudi pravnim osebam npr. prijava davka na dodano vrednost, registracija podjetij, oddaja carinskih deklaracij... Tudi za digitalno podpisovanje podatkov v slovenskih biometričnih potnih listih se uporablja Entrustova programska oprema, ki je bila oblikovana posebej za ta namen.

Infrastruktura izdajatelja časovnih žigov (SI-TSA) institucijam javne uprave omogoča zagotavljanje zanesljivih in preverljivih metod za določanje natančnega časa oddaje obrazcev ali dokumentov. V tej rešitvi, ki je ključna pri oddaji napovedi dohodnine in ostalih časovno kritičnih storitvah e-uprave, se uporablja Entrustov strežnik za preverjanje Entrust Verification Server.

»Slovenija pospešeno gradi infrastrukturo elektronskih storitev javne uprave za državljane in zasebni sektor,« meni Andrew Pinder, podpredsednik globalnih rešitev pri podjetju Entrust. »Vzpostavitev trdnih varnostnih temeljev pomaga državi pri izgradnji k državljanom in podjetjem usmerjenega modela storitev ter omogoča njihov učinkovit razvoj.«

Entrustova modularna in v celoti integrirana zbirka izdelkov za upravljalce infrastrukture javnih ključev je oblikovana na osnovi sistema Entrust Authority Security Manager, ki je namenjen overiteljem digitalnih potrdil in je odgovoren za izdajo in upravljanje digitalnih identitet uporabnikov. Na preprost način je mogoče vključiti tudi dodatne komponente, ki organizacijam pomagajo dosegati specifične varnostne zahteve, ter z eno samo infrastrukturo javnih ključev transparentno avtomatizirati vse postopke, povezane z varnostjo.
Kontakt:
Teja Breznik Alfirev
Tel.: +386 1 5855 549

E-Mail