17.1.2008 | Slovenia

S&T Slovenija z rešitvijo za varnostno kopiranje podatkov v Mobitelu

Ljubljana, 17.1.2008 - Podjetje S&T Slovenija je z Mobitelom d.d. podpisalo pogodbo o nadgradnji sistema varnostnega kopiranja podatkov, s katerim bo mobilni operater pridobil enoten sistem izdelave varnostnih kopij za celotno podjetje, ki jim bo zagotavljal enostavno in centralizirano upravljanje ter določanje enotnih varnostnih politik. Rešitev, ki bo temeljila na programski opremi EMC Networker in strojni opremi proizvajalca Sun, bo tesno integrirana z obstoječo strežniško infrastrukturo in obstoječimi metodami za obdelavo varnostnih kopij.
Po reorganizaciji Mobitela leta 2006 je nastala potreba po širitvi zmogljivosti izdelave varnostnih kopij ključnih podatkov, ki zahteva nadgradnjo tračne knjižnice in obstoječe programske opreme. Mobitel nima centralno urejene rešitve za varnostno kopiranje podatkov, pač pa v ta namen uporablja različno programsko opremo in tehnologije. Za njihovo obvladovanje potrebuje več administratorjev, zaradi česar centraliziran nadzor ni mogoč, prav tako pa tudi ni mogoče izvajanje poenotene politike varnostnega kopiranja.

Rešitev S&T-ja Slovenija vključuje postavitev enotne rešitve varnostnega kopiranja s pripadajočimi knjižnicami, ki bo tesno in transparentno integrirana v Mobitelovo strežniško infrastrukturo LAN/SAN ter z obstoječimi metodami za obdelavo varnostnih kopij. Uporabljena bo programska oprema vodilnega proizvajalca visokozmogljivih pomnilniških sistemov EMC – NetWorker. Mobitel namreč za najpomembnejši del varnostnega kopiranja podatkov že uporablja EMC-jevo rešitev EDM, zato bo migracija na novo rešitev enostavnejša.

»EMC NetWorker je v svetu priznana kot ena vodilnih rešitev za varnostno kopiranje podatkov, za Mobitel pa predstavljala najboljšo odločitev, tako s stroškovnega kot tudi tehnološkega vidika,« je pojasnil Boštjan Robežnik, direktor informatike v Mobitelu. »K odločitvi je prispevalo tudi dejstvo, da takšno rešitev uporabljajo večja telekomunikacijska podjetja v Evropi in ZDA.«

S&T Slovenija bo v okviru celovite ponudbe zagotovil strojno opremo proizvajalca Sun – tračni knjižnici Sun StorageTek SL1400 in strežnik SunFire V890 – poskrbel pa bo tudi za nadgradnjo diskovnega polja EMC CX600. Poleg tega bo po zaključku projekta skrbel tudi za redno vzdrževanje in strokovno izobraževanje uporabnikov.


O družbi Mobitel


Družba Mobitel d.d. je nacionalni operater mobilnih telekomunikacij, ki upravlja in tudi sam izgrajuje mobilna omrežja. Mobitel je svoje delovanje začel z analognim omrežjem NMT leta 1991, pet let kasneje pa je uvedel digitalni sistem GSM. Svojim uporabnikom je med prvimi operaterji leta 2003 predstavil tretjo generacijo mobilnih telekomunikacij UMTS, ki evolucijsko predstavlja pomemben mejnik razvoja sodobnih tehnologij. Mobitel kot napreden operater ves čas uvaja tehnološke novosti skladno z razvojem mobilnih telekomunikacij.


Teja Breznik Alfirev
Tel.: +386 1 5855 549

E-Mail