19.9.2008 | Slovenia

Prihodnost trgov storitev informacijske tehnologije je v ponudbi celovitih rešitev

Ljubljana, 19. 9. 2008 – Na letošnji mednarodni novinarski konferenci Skupine S&T, ki se je v ponedeljek in torek, 8. in 9. septembra 2008, odvijala na Dunaju, se je Skupina S&T, katere del je družba S&T Slovenija, predstavila kot ponudnik celovitih storitev na področju informacijske tehnologije oziroma kot partner za poslovne inovacije in preobrazbo (Business Innovation and Transormation Partners – BITP). Mednje sodi tudi družba S&T Slovenija, ki od ponudnika sistemskih integracij prehaja k poslovnemu svetovanju in prilagajanju informacijskih sistemov potrebam in željam posameznega uporabnika. Na novinarski konferenci so analizirali tudi najpomembnejše dogodke na trgu storitev informacijske tehnologije v srednji in vzhodni Evropi.
Na letošnji mednarodni novinarski konferenci, ki jo je na Dunaju organizirala Skupina S&T, so govorili o hitrih spremembah, ki jih doživljajo trgi storitev informacijske tehnologije, in njihovih posledicah na ponudnike ter uporabnike. Odločilna sprememba na trgu je premik družb, ki na trgu ponujajo poslovno svetovanje in sistemske integracije, k ponudnikom celostnih storitev. Tržni raziskovalci družbe Lünendonk novo vrsto ponudnikov celostnih storitev informacijske tehnologije opisujejo kot partnerje za poslovno inovacijo in preobrazbo (Business Innovation and Transormation Partners - BITP). Ponudniki BITP se od ostalih ponudnikov razlikujejo po dveh kriterijih: ustvarijo več kot 60 odstotkov prometa poslovanja iz svetovalnih dejavnosti in storitev, znotraj prometa, ustvarjenega iz svetovalnih dejavnosti in storitev, pa morajo vsaj 10 odstotkov prometa ustvariti s poslovnim svetovanjem in svetovanjem na področju informacijske tehnologije, sistemsko implementacijo in integracijo ter upravljanjem informacijskega sistema (zunanjim izvajanjem storitev) za stranke.

Zahteve uporabnikov informacijske tehnologije težijo k manjšanju števila partnerjev za informacijsko tehnologijo, zato je globalna konkurenca med ponudniki informacijske tehnologije vedno ostrejša. Močna konkurenca na mednarodnem trgu ponudnikov informacijske tehnologije je še posebno očitna med svetovalci na področju informacijske tehnologije ter ponudniki storitev. Posledica je jasna konsolidacija trga, ki jo poganjajo tako imenovani ustvarjalci vrednosti - to so podjetja, ki so že pridobila kritično maso, imajo geografsko porazdelitev in primeren aranžma storitev ter ponujajo svetovanje na področju informacijske tehnologije, sistemsko integracijo, zunanje izvajanje poslovnih in informacijskih procesov, prav tako pa tudi strateško in poslovno svetovanje. O pomenu informacijske tehnologije in ponujanju celostnih rešitev na trgu je Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija, povedal: »Pomembnost ponudbe celostnih rešitev na področju informacijske tehnologije narašča zaradi vedno večje potrebe po relevantnih informacijah, na podlagi katerih gospodarski subjekti načrtujejo svoje prihodnje načrte. V S&T Slovenija je naša prioriteta, da uporabnikom ustrezno svetujemo pri njihovem problemu in jim zagotovimo prilagojeno optimalno rešitev. Le tako smo uporabniku lahko zanesljiv partner pri optimizaciji njegovega poslovanja.« Christian Rosner, glavni izvršni direktor družbe S&T pa pojasnjuje: »Prihodnost trga storitev informacijske tehnologije pripada ponudnikom celostnih storitev, kot je S&T. Če si želijo ponudniki v prihodnosti zagotoviti rast, ni dovolj samo znanje s področij tehnologije, industrije ter implementacije. Svojo ponudbo in znanje morajo razširiti in združiti s svetovanjem na področju menedžmenta in procesov, storitve pa ponuditi na globalnem trgu. Tako smo v Skupini S&T samo v zadnjih petih letih izvedli deset prevzemov, da smo lahko razširili naš aranžma storitev ter geografsko prisotnost. Zdaj smo globalni ponudnik celostnih storitev.« .

Trg informacijske tehnologije v letu 2008 zrasel za 9,5 odstotka


Kljub splošni upočasnitvi gospodarske rasti trg storitev informacijske tehnologije v letošnjem letu še naprej raste. Konec julija so strokovnjaki iz družbe za tržne raziskave in svetovanje Gartner napovedali 9,5-odstotno rast globalnega trga, na 819 milijard ameriških dolarjev. V Evropi pa je za finančno leto 2008 za trg storitev informacijske tehnologije predvidena 5,3-odstotna rast, na 211 milijard evrov.
Kontakt:
Teja Breznik Alfirev
Tel.: +386 1 5855 549

E-Mail