6.1.2009 | Slovenia

Podjetje S&T Slovenija v Perutnini Ptuj uvaja poslovni informacijski sistem SAP

Ljubljana, 6. januar 2008 – Podjetje S&T Slovenija je s Perutnino Ptuj, največjim živilskopredelovalnim podjetjem v jugovzhodni Evropi, v juniju 2008 podpisalo pogodbo in v septembru 2008 pričelo z uvedbo poslovnega informacijskega sistema SAP. Ta bo Perutnini Ptuj omogočil poenotenje ključnih poslovnih procesov, dostop do obsežne baze izkušenj v živilski industriji in uporabo poenotenega informacijskega sistema ne glede na državo ali dejavnost. V celotni skupini Perutnina Ptuj, ki jo sestavljajo podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Romuniji, bo projekt zaključen v dveh letih in pol.
S širitvijo poslovanja na trge nekdanje Jugoslavije in z namenom nadaljnje širitve na celotno območje jugovzhodne Evrope se je v Perutnini Ptuj pokazala potreba po konsolidaciji poslovanja in poenotenju procesov v okviru celotne skupine Perutnine Ptuj, ki jo sestavljajo podjetja za opravljanje različnih dejavnosti. Do sedaj je v Perutnini Ptuj informacijsko podporo tvorila kombinacija rešitev, ki so bile plod lastnega razvoja in med seboj niso bile nujno povezane. Interni oddelek za informatiko je skupaj z zunanjim ponudnikom informacijskih rešitev doslej uspešno usklajeval potrebe končnih uporabnikov s kompleksnostjo sistema, vendar se je s pripojitvami in nakupi novih podjetij izkazalo, da uporabniškim zahtevam ni več mogoče zadostiti v sprejemljivem časovnem roku. Dodatno težavo je povzročalo tudi dejstvo, da sistemi med seboj niso bili povsem integrirani. Perutnina Ptuj je tako za svojo osnovno dejavnost potrebovala specializirano rešitev, usklajeno z njihovimi industrijskimi potrebami, zato so se odločili za sistem SAP ERP z industrijsko rešitvijo myMEAT za mesno-predelovalno industrijo znanega švicarskega podjetja Softproviding. Za uvedbo sistema, nakup licenc in vzdrževanje bo skrbelo podjetje S&T Slovenija. Zanje se je Perutnina Ptuj odločila zaradi njihovega obsežnega nabora znanj in izkušenj, geografske prisotnosti v državah, kjer Perutnina Ptuj deluje, njihove velikosti ter dolgoletne tradicije.

Robert Trnovec, predsednik uprave S&T Slovenija, je ob tem povedal: »Sodelovanje s Perutnino Ptuj pomeni še eno veliko priznanje za strokovno delo naših zaposlenih. Na podlagi svojih predhodnih izkušenj, ki smo jih pridobili pri sodelovanju z večjimi slovenskimi živilskopredelovalnimi podjetji, smo za Perutnino Ptuj pripravili popolnoma prilagojeno rešitev, ki bo pomagala pri vzpostavitvi še uspešnejšega poslovanja Skupine. S&T Slovenija bo kot del mednarodne skupine S&T poskrbela tudi za popolno implementacijo informacijskega sistema SAP na vseh trgih, kjer je prisotna Perutnina Ptuj

Z uvedbo informacijskega sistema SAP bo Perutnina Ptuj pridobila popolnoma prilagojeno rešitev, ki bo omogočila standardizacijo procesov, merjenje in primerjavo poslovanja po enotnih merilih v vseh podjetjih skupine ter zagotavljala verodostojnost pridobljenih podatkov. Rešitev, ki jo bo v Perutnini Ptuj uvedlo podjetje S&T Slovenija, je prilagojena mesnopredelovalni industriji in omogoča enostavno prilagoditev drugim podobnim podjetjem v regiji.

Predvideno trajanje projekta v Sloveniji je 18 mesecev, v celotni skupini Perutnina Ptuj pa naj bi bil zaključen v dveh letih in pol. S&T Slovenija je vodilni SAP-jev partner v Sloveniji z najdaljšo tradicijo uvajanja njegovih rešitev in celovite podpore.


Kontakt:
Teja Breznik Alfirev
Tel.: +386 1 5855 549

E-Mail