03.11.2009 | Slovenia

Skupina S&T v tretjem četrtletju 2009 zabeležila pozitiven EBIT

Skupina S&T, mednarodni ponudnik IT-storitev, katerega del je tudi podjetje S&T Slovenija, je v tretjem četrtletju letošnjega leta zabeležila pozitiven operativni rezultat in povečan kosmati dobiček iz prodaje. Zaradi bolj stabilnega stanja na področju naročil in učinkovitega nižanja stroškov so napovedi za zadnje četrtletje letošnjega poslovnega leta optimistične. Z začetkom leta 2010 pa bo skupina S&T ponovno okrepila svoj prodajni nastop z namenom okrepiti svoj položaj kot vodilni ponudnik svetovanja in storitev na območju srednje in vzhodne Evrope.
O napredku v zadnjih mesecih je Christian Rosner, predsednik uprave skupine S&T, povedal: »V zadnjem četrtletju so postale jasno vidne koristi našega prestrukturiranja. Kljub stroškom, ki jih imamo zaradi reorganizacije, ki še vedno poteka, smo uspeli rahlo povečati naš EBIT.« V tretjem četrtletju je tako skupina S&T zabeležila EBIT v višini 0,14 milijona evrov, hkrati pa so v primerjavi z letom 2008 morali znižati stroške zaposlenih za 20 odstotkov, operativne stroške pa za 25 odstotkov ter se s tem prilagoditi razmeram na trgu.

Nadaljnja rast kosmatega dobička iz prodaje skupine S&T, ki je v prvih treh četrtletjih 2009 dosegla 41,4 odstotke (v enakem obdobju leta 2008 pa 39,7 odstotkov), je dokaz, da je bila prenova poslovnega modela ter transformacija skupine v storitveno in svetovalno podjetje pravilna odločitev. Kljub temu da so na svetovalski segment (Business Solutions oz. BS) močno vplivale trenutne neugodne gospodarske razmere, skupina sledi zastavljeni strategiji in utrjuje svojo vlogo t.i. BITP partnerja (Business Innovation and Transformation Partner).

Upoštevajoč tradicionalno dobre poslovne rezultate, ki jih je skupina v preteklosti beležila v zadnjem četrtletju poslovnega leta, S&T za leto 2009 napoveduje prodajo v višini 415 – 425 milijonov evrov in EBIT v višini okoli 4 milijone evrov. V letu 2010 pa se bo skupina močno osredotočila na prodajo in marketing.Dodatne informacije:
Teja Breznik Alfirev

Tel. 01 5855 549
Teja.BreznikAlfirev@snt.si