26.07.2010 | Slovenia

V S&T Slovenija smo uvedli program »Zelena hiša«

Zavedanje, da je okoljevarstvo nujno za prihodnost mlade generacije je v našem podjetju zelo visoko. To smo dokazali z uvedbo programa »Zelena hiša«.
»V okviru strateške teme Corporate Social Responsibility (CSR) in projekta »Zelena hiša«, smo uvedli ukrepe, ki bodo naše vsakodnevno delo narediti čim bolj prijazno do okolja. Naše poslovne prostore že krasijo zabojčki za ločeno zbiranje odpadkov, ukinili smo uporabo vode iz plastenk in plastičnih kozarcev, varčujemo z energijo, z uvedbo konferenčnega sistema smo občutno zmanjšali število službenih potovanj in s tem pripomogli k manj onesnaženemu okolju,« je o programu povedala Teja Breznik Alfirev, vodja oddelka za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov.

Ločevanje odpadkov ni več le okolju prijazno, ampak za okolje nujno!

Smo modri, zato smo ZELENI!
Kontakt
Teja Breznik Alfirev

Odnosi z javnostmi
Leskoškova cesta 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 1 5855 200
Fax: +386 1 5855 201

E-Mail