12.02.2010 | Slovenia

S&T zaključil leto 2009 z dobrim zadnjim četrtletjem

Kljub previdnostnim ukrepom je S&T zabeležil pozitiven dobiček pred obrestmi in davki (EBIT) v višini 1,6 milijona evrov.

Dunaj, 10. februar 2010 – Najtežje leto doslej za mednarodno IT industrijo, po Gartnerjevi oceni, je bilo tudi prvo leto, v katerem je podjetje S&T zabeležilo upad poslovanja po dolgoletnem obdobju rasti. Finančno leto 2009 za S&T je zaznamovala prodaja v višini 412 milijonov evrov (2008: 502 milijonov evrov*, - 18 %). Na poslovne rezultate je vplivala tudi devalvacija valut srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav, ki so pomembne za poslovanje podjetja S&T. Istočasno je uprava S&T v letu 2009 uvedla pomembne ukrepe. Tako so optimizirali stroškovno osnovo za leto 2010, uvedli novo organiziranost in zmanjšali tveganja. Kljub stroškom prestrukturiranja in težkemu položaju na trgu je S&T uspelo ohraniti pozitiven EBIT v višini 0,3 milijona evrov v finančnem letu 2009. Začetni uspehi v tretjem četrtletju in znatno povečanje dobička v zadnjem četrtletju potrjujejo pozitiven razvoj v letu 2010.
Čeprav je uprava S&T pričakovala upad prodaje zaradi razmer na trgih pred začetkom leta 2009, je prva polovica leta že pokazala, da je razvoj razmer na trgu zelo prizadel S&T zaradi osredotočenosti podjetja na določene sektorje (npr. avtomobilska in strojna industrija) in osredotočenosti poslovanja na Srednjo in Vzhodno Evropo. Zmanjšanje proračunov in odlašanje uvajanja IT projektov s strani naročnikov je negativno vplivalo na svetovalne storitve. Na tak neugoden razvoj trga so se v podjetju odzvali z zmanjšanjem stroškov na ravni skupine, vendar ne na račun kakovosti storitev ali znanja. Dejavnosti infrastrukturnih storitev in zunanjega izvajanja storitev sta v veliki meri ostali na enaki ravni in dosegli visoko donosnost.

Na tej podlagi je S&T po predhodnih podatkih leta 2009 zabeležil prodajo v višini 412 milijonov evrov in pozitiven EBIT, ki znaša 0,3 milijona evrov. Ta rezultat je dejansko v skladu z zadnjimi napovedmi. »Kljub tržnim vplivom je polovica upada prodaje nastala zaradi številnih tveganih projektov, ki jih nismo ponudili, in seveda zaradi odtujitev na Kitajskem, v Rusiji in Turčiji," je dejal Christian Rosner, predsednik uprave S&T AG, glede razvoja poslovanja. S&T še naprej ostaja prisoten na ruskem in kitajskem trgu na osnovi strateških partnerstev in manjšinskega deleža.


Uvajanje dolgoročne poslovne strategije in prodajne ofenzive
Leto 2009 je jasno pokazalo uspešnost strateške usmerjenosti podjetja S&T, ki se osredotoča na promocijo svojih storitvenih dejavnosti. K stabilnosti podjetja so še posebej prispevali dolgoročni sporazumi na področju upravljanih storitev in zunanjega izvajanja storitev. Prihodki, ustvarjeni s temi storitvami, so ponovno predstavljali polovico vseh prihodkov.

Marže pri pridobivanju novih strank so ostale na nižjem nivoju, kot je bilo pričakovati, zaradi močnega stroškovnega pritiska strank. S&T poskuša nevtralizirati te pritiske z vse bolj ofenzivno prodajno strategijo v letu 2010, zato je že v tretjem četrtletju povečala prodajne načrte v vseh državah in poslovnih enotah. Tako je bilo nekaj projektov realiziranih v zadnjem četrtletju, še posebej na področju infrastrukturnih rešitev. S&T se bo osredotočil tudi na krepitev poslovanja s sedanjimi strankami in na pridobivanje novih strank na področju poslovnih rešitev. S tem namenom je bil v upravo družbe imenovan Peter Trawnicek, ki je s 1. februarjem 2010 prevzel odgovornost za to področje.

Poslovni razvoj v zadnjem četrtletju 2009
V zadnjem četrtletju 2009 je bilo potrebno uvesti samo nekaj ukrepov prestrukturiranja za prilagoditev poslovanja razmeram na trgu, še največ na Japonskem, kjer sta bili zaprti dve podružnici, število zaposlenih pa je upadlo pod 100 (2008: 131). Razmeroma dobro zadnje četrtletje v sektorju IT storitev je bilo dobičkonosno tudi za S&T v letu 2009. Skupina S&T je zabeležila prodajo v višini 129 milijonov evrov (zadnje četrtletje 2008: 149 milijonov evrov*), ustvarila EBIT v višini 1,6 milijona evrov (zadnje četrtletje 2008: 5,5 milijona evrov*). Na dan 31. decembra 2009 je skupina S&T imela 2.581 zaposlenih*.

Povzetek in napoved
Kljub slabim razmeram v letu 2009 je S&T uspešno razširil svojo ponudbo rešitev na področju zunanjega izvajanja storitev in industrije ter še dodatno okrepil svojo dolgoročno strateško usmeritev. V podjetju so prepričani, da so dobro pripravljeni za leto 2010 zaradi izboljšane stroškovne strukture ter povečanih prodajnih in tržnih dejavnosti. "Smo previdno optimistični glede stanja naročil in IT trga v naših regijah, čeprav napovedi za industrijo še vedno ostajajo negotove," pravi predsednik uprave S&T, Christian Rosner. "Kljub nadaljnjim slabim razmeram pa nam bosta naše znanje in zavezanost pomagala ustvariti dodano vrednost v imenu naših strank v skladu z našim geslom – dodajamo vrednost", je zaključil Rosner.


* Opomba:

Vsi podatki v tem obvestilu predstavljajo predhodne, nerevidirane podatke. Zaradi zaprtja podružnice v Turčiji, preureditvi poslovanja v Rusiji v sporazum o sodelovanju z manjšinskim deležem in prodaji podružnice na Kitajskem, bomo o prejšnjih dejavnostih na teh trgih poročali kot o prekinjenih dejavnostih v skladu z določbami Mednarodnih standardov računovodskega poslovanja 5 (MSRP 5). Primerljivi podatki za leto 2008 so bili ustrezno prilagojeni.


O S&Twww.snt-world.com
S približno 2.600 zaposlenimi in prodajo v višini 412 milijonov evrov (predhodni rezultati za leto 2009) je S&T največji ponudnik celovitih storitev svetovanja, oddajanja del, sistemske integracije in IT v Srednji in Vzhodni Evropi ter v nemško govorečih državah. Skupina S&T je prisotna v 21 državah, vključno s Kitajsko, Rusijo in Japonsko. Glavna dejavnost S&T je svetovanje, razvoj, uvedba in delovanje IT rešitev, procesov in sistemov. S&T pomaga podjetjem na vseh ravneh IT verige na področjih proizvodnje, trgovine, telekomunikacij, javnih storitev, finančnih storitev ter energetskih in gospodarskih javnih služb. Sedež podjetja S&T AG se nahaja na Dunaju, podjetje pa je v kotaciji na dunajski borzi od leta 2003.

Kontakt
Teja Breznik Alfirev

Odnosi z javnostmi
Leskoškova cesta 6
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 1 5855 200
Fax: +386 1 5855 201

E-Mail


Pridružite se nam!