20.1.2009 | Slovenia

IT in proizvodnja – najboljša partnerja v boju proti recesiji

Ljubljana, 20. januar 2009 – Skupina S&T, mednarodno IT-podjetje s sedežem na Dunaju, krepi svoje delovanje na področju proizvodnje. Mesto direktorja proizvodne panoge je v začetku leta zasedel Wolfgang Käferböck, strokovnjak na področju informacijske tehnologije z mnogimi izkušnjami pri delu v industriji, ki bo odgovoren za mednarodno koordinacijo aktivnosti in poslovnih rešitev v tej panogi. Slovenska podružnica S&T Slovenija proizvodnjo že dalj časa prepoznava kot eno izmed strateških usmeritev svojega delovanja, opozarja pa tudi na pomen informacijske tehnologije v boju s trenutnimi tržnimi razmerami. V svojem 18-letnem delovanju na slovenskem trgu je poslovne informacijske sisteme (ERP) implementirala v več kot 40 slovenskih in tujih proizvodnih podjetjih.
Podjetja, ki prihajajo iz različnih proizvodnih gospodarskih panog, predstavljajo ene najpomembnejših strank skupine S&T. Do leta 2007 je skupina 26 odstotkov vse prodaje opravila prav v proizvodnji, ki jo prepoznava kot perspektivno gospodarsko panogo, v kateri razvija strokovna znanja in kjer je še veliko prostora za rast. »Cilj je še učinkoviteje uporabiti naš poslovni potencial v tej panogi v vseh državah, kjer je prisotna skupina S&T,« je povedal novi direktor proizvodnega sektorja Wolfgang Käferböck.

V S&T Slovenija proizvodna panoga poleg trgovine, obrambne industrije in finančnega sektorja predstavlja eno izmed ključnih poslovnih usmeritev podjetja. V času recesije bosta še pomembnejša povezava in sodelovanje med proizvodno panogo in njej prilagojenimi IT-rešitvami. »V Sloveniji poslovne informacijske sisteme oz. sisteme ERP trenutno uporablja le 21 odstotkov proizvodnih podjetij, zato to panogo prepoznavamo kot perspektivno za nadaljnjo rast našega podjetja. S strokovnim znanjem in raznolikimi izkušnjami naših strokovnjakov smo do sedaj sisteme ERP implementirali v več kot 40 slovenskih in tujih proizvodnih podjetjih, ki so informacijsko tehnologijo že prepoznala kot ključno pri optimizaciji svojega poslovanja. Naš cilj je razširiti zavedanje o pomenu IT-rešitev za uspešno poslovanje proizvodnih podjetij, še posebej v času recesije, ko podjetja IT lahko uporabijo za zmanjševanje svojih stroškov. Hkrati pa želimo sodelovati tudi s tistimi proizvodnimi podjetji, ki še niso odkrila pomembnosti ERP-ja in drugih informacijskih sistemov,« je o načrtih S&T Slovenija v proizvodni panogi povedal Robert Trnovec, predsednik uprave.

S&T Slovenija je poslovni informacijski sistem Infor med drugim implementirala v Skupini Hidria, podjetju Valkarton in še v mnogih drugih, trenutno pa v Skupini Perutnina Ptuj uvaja poslovni informacijski sistem SAP, ki bo Perutnini omogočil poenotenje ključnih poslovnih procesov ne glede na državo ali dejavnost, v kateri posluje.

ERP je stalen trend informacijske tehnologije v proizvodnji, saj predstavlja otipljivo vez med poslovanjem proizvodnih podjetij in IT-jem. IT pa predstavlja temelj poslovanja in oblikovanja poslovnih procesov v večini podjetij in ne le podjetij s proizvodnjo, saj omogoča uporabo informacij iz celotnega podjetja za razvoj in nudenje storitev strankam, obenem pa zagotavlja nemoteno izvajanje procesov proizvodnje in dobave. Glavna naloga IT-sistemov, predvsem pa sistemov ERP, je zagotoviti in podpirati prožnost podjetja, ki je ključna v konkurenčnem okolju proizvodnih podjetij.
Kontakt:
Teja Breznik Alfirev
Tel.: +386 1 5855 549

E-Mail
Picture