4.5.2009 | Slovenia

Skupina S&T prvo četrtletje 2009 zaključila z dobrimi poslovnimi rezultati v regiji Adriatic

Skupina S&T je v prvem četrtletju leta 2009 uspešno sledila zastavljenemu strateškemu cilju, v okviru katerega načrtno povečuje deleža prodaje IT-rešitev in IT-storitev. Projekti svetovanja in zagotavljanja IT-storitev so tako v prvem četrtletju predstavljali 54-odstoten delež celotne prodaje, v enakem obdobju lani pa je ta delež znašal 49 odstotkov. Še posebej dober rezultat sta zabeležili regija Adriatic, v katero sodi tudi S&T Slovenija, in država Romunija, ostale regije, na katerih deluje skupina, pa so bolj občutile trenutno neugodno dogajanje na gospodarskih trgih.

Skupno je skupina S&T v prvem četrtletju 2009 ustvarila 98,6 milijona evrov prodaje, kar je za 15,4 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, in zabeležila pozitiven EBITDA. V drugem in tretjem četrtletju 2009 v skupini S&T pričakujejo stabilizacijo zunanjih naročil in izboljšane finančne rezultate. »V drugem četrtletju letošnjega leta pričakujemo pozitivne operativne rezultate,« je povedal Christian Rosner, izvršni direktor S&T. »Napovedi za posamezne države, v katerih je prisotna skupina S&T, v primerjavi s prvim četrtletjem kažejo razvoj v pozitivno smer na področju infrastrukturnih in tudi poslovnih rešitev."

Kontakt:
Teja Breznik Alfirev
Tel.: +386 1 5855 549

E-Mail