Ljudje so tisti, ki jih S&T Slovenija postavlja na prvo mesto. Tako pri poslovanju in navezovanju partnerstev s strankami kot tudi v okviru družbene odgovornosti. V podjetju cenimo znanja in izkušnje ter spodbujamo stalno izobraževanje in rast – poklicno in osebnostno.

Družbena odgovornost v S&T Slovenija niso le besede – dejanja so tista, ki dokazujejo, spodbujajo, upravljajo in uresničujejo srčno odgovornost našega podjetja do okolja.

Skrb za zaposlene

S ciljem (p)ostati najboljši zaposlovalec v industriji informacijske tehnologije, posvečamo še posebej veliko pozornosti odgovornosti do zaposlenih. Z načrtom vodenja, podprtim z etičnim kodeksom, sistematičnim razvojem zaposlenih, temelječim na kompetencah ter s transparentnim in na rezultatih slonečim sistemom nagrajevanja, razvijamo visoko učinkovito in etično organizacijsko kulturo.

druzini prijazno-polni brezZavedamo se, da je za dobre rezultate potrebno dobro uravnavanje zasebnega in poklicnega življenja, zato smo v okviru pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje ustanovili športno-kulturno društvo COOL v katerem je aktivnih več kot polovica zaposlenih in njihovih družinskih članov.

Za lažje usklajevanje dela in družinskega življenja, smo uvedli tudi delo od doma za vsa delovna mesta, kjer narava dela to omogoča. Zaposlene pa podpiramo tudi zunaj službene aktivnosti s sponzorstvi klubov in društev, v katerih so dejavni.

Skrb za stranke

V skrbi za inovativne, strankam prilagojene rešitve ter za kakovost našega znanja na področju svetovanja, sistemske integracije in prevzemanje informacijskih sistemov naših strank v zunanje izvajanje, gradimo z našimi strankami dolgoročna partnerstva. Njihovo mnenje ter njihove izkušnje nam veliko pomenijo, zato jih redno vključujemo v posvetovalne delavnice z namenom, da naše storitve še izboljšamo. Zadovoljstvo naših strank redno merimo z letnimi anketami o zadovoljstvu strank, na osnovi katerih sprejmemo ukrepe in jih transparentno implementiramo v vsakdanje delo.

 

Skrb za lokalno družbo

V skladu z vrednotami in osnovnim delovanjem podjetja, ki temelji na znanju, smo se usmerili v razvoj in delitev znanja.

Vključili smo se v gibanje Each One Teach One (EOTO), ki spodbuja učenje računalništva v dvojicah in skrbi za krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Z željo pomagati študentom spoznati poslovni svet in jim omogočiti razvoj lastnega znanja s sodelovanjem na projektih, štipendiranjem in predstavitvami našega podjetja, smo se povezali z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in študentskim društvom Management Group. Sponzoriramo pa tudi program za razvoj vodstvenega potenciala »Young talents«, Ameriške gospodarske zbornice (AmCham), v katerega so vključeni tudi mladi talenti našega podjetja.

Zavedanje, da je okoljevarstvo nujno za prihodnost mlade generacije je v našem podjetju zelo visoko. To smo dokazali tako s sponzorstvom ter sodelovanjem na čistilni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« kot z uvedbo programa »Zelena hiša«, s katerim želimo naše vsakodnevno delo narediti čim bolj prijazno do okolja.

Skrb za poslovno okolje

Ena izmed ključnih lastnosti vodilnih podjetij je definiranje trendov poslovnega okolja v katerem delujejo. S&T Slovenija je v nekaterih aspektih svojega poslovanja vodilni med slovenskimi ponudniki IT rešitev in storitev ter poslovnega svetovanja. Naš cilj je na izbranih področjih našega delovanja orati ledino med ponudniki IT storitev v Sloveniji in širše.

S&T Slovenija že danes, ko se vloga IT oddelkov globalno spreminja in IT ni več odgovoren le za informacijsko tehnologijo, pozna ključne vidike poslovanja podjetij iz različnih industrij. Naša usmeritev ni le v IT, temveč predvsem v razumevanje potreb naših strank in izboljšanje njihovega poslovanja. V ta namen smo nedavno ustanovili oddelek IT svetovanje, ki ga sestavljajo vrhunskih strokovnjaki s področja informacijske infrastrukture in poslovnih procesov.