Pearson VUE Authorized Test Center logo_UK

Izpite lahko opravljate vsak četrtek med 9.00 in 16.00 uro. Opravljanje izpitov izven delovnega časa izpitnega centra je možno ob predhodnem dogovoru.

Na voljo so vam 4 izpitna mesta, ki omogočajo sočasno reševanje izpitov.

Seznam vseh ponudnikov izpitov, ki jih lahko opravljate pri nas, si lahko ogledate v pdf. dokumentu test_center_available_exams

 

Kako do certifikata?

Izberite vašo certifikacijsko pot, preverite katera znanja se zahtevajo za posamezni izpit, pripravite se nanj z udeležbo na šolanju, s samoizobraževanjem ali on-line tečajem. Nato se prijavite na izpit v pooblaščenem Izpitnem centru. Izobraževalni center S&T je že leta pooblaščeni Pearson VUE izpitni center v katerem lahko preko tedna opravljate številne izpite.
Izpiti so skrbno razviti s prispevki mendarodnih IT strokovnjakov in odražajo uporabnost posameznih produktov po vsem svetu. Izpiti preverjajo vaše veščine za uporabo tehnologije ali opravljanje zahtevnih nalog na področjih kot npr. upravljanje s strežniki, podatkovnimi bazami, razvojnimi rešitvami,… So zahtevni in presegajo rutinsko znanje in terminologijo. Konec koncev, na delovnem mestu morate vedeti kaj več kot le dejstva in uporabljati znanje z analiziranjem tehničnih rešitev, reševati probleme in sprejemati odločitve.

Izpiti se opravljajo v celoti na računalniku in trajajo od 60 do 360 min in vsebujejo od 40 do 60 vprašanj. Pred začetkom izpita se izvede identifikacija tečajnika (osebni dokument s sliko). Opravljanje izpita je strogo nadzorovano preko video kamere ali z navzočnostjo pooblaščene osebe. Vsakršno prepisovanje in uporaba raznih pripomočkov je prepovedana. V prostor kjer se opravljajo izpiti je ravno tako strogo prepovedano prinašanje knjig, notesnikov, mobilnih telefonov, kalkulatorjev. Rezultat uspešnosti opravljanja izpita dobijo kandidati v večini primerov takoj ob zaključku izpita.

Izpiti se opravljajo ob četrkih med 9.00 in 16.00 uro. Prijavite se vsaj 3 delovne dni pred izbranim terminom preko spletne prijave.

Odjava je možna do 2 delovnih dni pred naročenim terminom izpita. Za odjave manj kot 2 delovna dni ali neopravljanje naročenega izpita, zaračunamo 100 % vrednost izpita.

 

 

Ključni razlogi, zakaj se strokovnjaki za informacijske tehnologije odločajo za pridobivanje certifikatov in zakaj je to pomembno za oddelke za informacijske tehnologije:

Ustreznost znanja

Certifikati s področja informacijskih tehnologij odražajo in potrjujejo uporabne veščine in vsakodnevne delovne izkušnje ter pomagajo pri praktičnem reševanju tehnoloških težav in izboljšanju uspešnosti na delovnem mestu.

 • Programi za pridobivanje certifikatov s področja informacijskih tehnologij se nenehoma posodabljajo, njihova ustreznost na trgu pa se stalno meri. Tako ostajajo učinkovito orodje za zagotavljanje zadovoljstva na delovnem mestu in razvoj poklicne poti.
 • Ponudniki zagotavljajo varnost izpitov ter odločno nadaljujejo in zmagujejo v borbi proti piratstvu.
 • Nova tehnologija preizkušanj, ki temelji na merjenju uspešnosti, udeležencem omogoča, da pridobijo izkušnje iz resničnega sveta v bolj varnem okolju.
 • Kot dokaz ustreznosti certifikatov ponudniki tudi od svojega osebja zahtevajo pridobitev certifikatov.

Razvoj znanja in poslovne poti

Certifikati s področja informacijskih tehnologij pomenijo dodano vrednost v vseh fazah posameznikove poklicne poti, zato niso pomembni le za tiste, ki iščejo službo, temveč tudi za zaposlene, ki osvajajo nova ali napredna znanja ter napredujejo na svoji poslovni poti.

 • 55 odstotkov vodij zaposlovanja certifikate uporablja kot merilo pri izbiri kandidatov.
 • 46 odstotkov vodij zaposlovanja certifikate uporablja kot merilo za napredovanje.

Prilagodljivost oddelkov za informacijske tehnologije

Certifikati za informacijske tehnologije lahko služijo kot pomembno orodje za razvoj zaposlenih, s katerim je mogoče povečati prilagodljivost oddelkov za informacijske tehnologije in si zagotoviti strateško prednost. Certifikati so namreč dokaz, da so zaposleni ustrezno usposobljeni in imajo znanja, potrebna za delo z obstoječimi sistemi, kar zagotavlja največji izkoristek naložb v programsko opremo.

 • Certifikati so uveljavljen in zanesljiv način ocenjevanja strokovnega in praktičnega znanja.
 • Na podlagi certifikatov se usposobljeni posamezniki s potrdilom ločijo od tistih brez ustreznega znanja.
 • Usposobljeni zaposleni imajo običajno več znanja ter so bolj pripravljeni, učinkoviti in sposobni prispevati k doseganju dobrih poslovnih rezultatov.

Naložba v izpit

Cena izpita je odvisna od vrste testa, vrste sponzorja idr. Za več informacij nas prosim kontaktirajte na znanje@snt.si oz.  Mojco Bleiweis, mojca.bleiweis@snt.si, T:01 5855 312

 

Kaj pričakovati na dan opravljanja izpita

ogled videa

 

Kako se prijavim na Microsoft izpit?

Vsi, ki prvič opravljate Microsoft izpit preko Pearson VUE, morate pred registracijo na izpit izpolniti naslednje zahteve:

Nato sledite korakom:

 1. na strani Microsoft Learning , v kotu desno zgoraj, kliknite Sign in.
 2. Za vpis uporabite vaš Microsoft account. Pomembno: Če ste MCP, uporabite MS account povezan z vašimi, že članskim.
 3. V zgornjem desnem kotu, kliknite na Account in izberite Profile Settings.
 4. Ustvarite, uredite ali potrdite vaš profil in kliknite Save.

Microsoft Certification Roadmap

Microsoft_CertRoadmap_Commercial_Dec2016