Marketinška avtomatizacija vam omogoča, da se osredotočite samo na tiste stranke, ki imajo največji potencial!

Kaj je marketinška avtomatizacija?

Marketinška avtomatizacija vam omogoča, da začrtate in avtomatizirate upravljanje z vašo stranko na njeni nakupni poti in jo tako hitreje ogreje do točke prodajne zrelosti.  Na ta način se boste osredotočili samo na tiste stranke, ki imajo resničen potencial ter tako zaključili več poslov v krajšem času.

 

Preberite več

Ni potrebno, da vse naredite sami!

Se sprašujete, kako ob rednem delu voditi marketing in prodajo v pravo smer? Skupaj z vami bomo poiskali in vzpostavili optimalen način vpeljave MA in CRM-ja. Rešitve lahko najamete kot storitev in se tako izognete začetni investiciji v strojno ali programsko opremo, ali pa po začetnem uvajalnem programu samostojno prevzamete upravljanje sistemov.

Preberite več

Poslovne koristi avtomatizacije

Merljiv, avtomatiziran in ciljno usmerjen marketing ter prodaja imata vedno večjo vlogo pri ustvarjanju prihodkov. Marketing odpira nov prodajni kanal tam, kjer je stranka – na spletu!

Preberite si, kako se je potrebno odzvati na spremenjene nakupne navade potrošnikov in ob boljši izkoriščenosti finančnih in človeških virov prodati več!

Preberite več

Sistem za upravljanje odnosov s strankami (CRM)

V številnih podjetjih še vedno preveč pozornosti posvetijo iskanju nekvalificiranih priložnosti in klicanju na slepo! Po drugi strani pa uspešne rezultate dosegajo podjetja, ki se pri svojih odločitvah opirajo na podatke v realnem času, avtomatizirano upravljanje s strankami in pri prodaji uporabljajo mobilne naprave. Uspešna podjetja informacije o strankah združujejo na enem mestu, do katerega imajo dostop vsi. Več ljudi več ve in več proda!

Preberite več