Z uvedbo rešitev, kot je SiBank, lahko finančne ustanove ostanejo na trgu bančnih storitev konkurenčne, zagotavljajo podporo obstoječim prodajnim potem in kakovostno oskrbujejo komitente, obenem pa pridobivajo nove stranke in širijo svojo poslovno mrežo.

Rešitev stremi k avtomatizaciji procesov, dinamičnim možnostim poročanja, zagotavlja transparentnost, učinkovitost in dober nadzor nad varnostjo podatkov in potekom procesov.

Ker imamo na področju razvoja in upravljanja programske opreme za bančništvo dolgoletne bogate izkušnje, lahko z modeliranjem procesov in upravljanjem potrebnih virov, ob implementaciji zagotovimo tudi potrebno podporo za izboljšanje procesov ter omogočanje povečanja učinkovitosti izvajanja.

SiBank-Izvršbe

Med najnovejšimi dopolnili sistema SiBank je modul SiBank – Izvršbe. Ta finančnim ustanovam omogoča avtomatizacijo procesa izvajanja sklepov o izvršbah, integrirano obdelavo sklepov v povezavi z informacijskim sistemom vaše finančne ustanove, vzpostavitev elektronskega arhiva sklepov in povezane dokumentacije, poenostavljeno spremljanje procesa izvršb in sprotno aktivno poročanje o poteku aktivnosti.