Sibank je celovit centralni bančni sistem, razvit za podporo poslovanja univerzalnih bank in celostno podpira vse aktivnosti poslovnih bank. S posameznimi moduli celotnega sistema obvladujemo tako ključne kot pomožne poslovne procese v bančništvu.

Celovitost in odprtost rešitve

Modularna zgradba rešitve SiBank ter storitve, ki gradijo na konceptu storitveno orientirane arhitekture omogočajo oblikovanje bančne rešitve, prilagojene poslovanju posamezne banke in tako rekoč pisane na kožo stranki.

Združitev bančnega in IT znanja

Rešitev SiBank uporablja združeno znanje najnovejših tehnologij in rešitev s področja bančništva, odlikuje pa jo napreden integracijski podsistem, ki omogoča povezovanje z obstoječimi bančnimi rešitvami, različnimi zunanjimi sistemi in moduli. Ta funkcionalnost se je izkazala za zelo praktično in stroškovno učinkovito pri prenovah in nadgradnjah obstoječih bančnih sistemov.

Storitveno naravnana arhitektura

Rešitev za integracijo procesov smo implementirali na splošnih principih integracije po konceptih storitveno naravnane arhitekture. Poleg tega rešitev prinaša možnost prehoda na storitveno naravnano aplikativno arhitekturo sistema IT (SOA).

Varen dostop

Modul za avtorizacijo omogoča nadzor prijave in dostopov do posameznih elementov rešitve. Zagotavlja administracijo uporabnikov, skupin, strukture, aplikacij in objektov ter upravljanje pravic, predvsem pa ščiti podatke z entitetami na nivoju vrstice.