Modernizirajte nabavo! Od ponudnikov pridobite optimalno KVALITETO in CENO!

Izbor dobavitelja z obratno e-dražbo

Z obratnimi dražbami do znatnih prihrankov

Kako do hitrejšega nabavnega procesa

Obratne e-dražbe v praksi!

Klasična pogajanja so pri nabavi v konkurenčnem okolju časovno potratna in manj učinkovita kot s pomočjo novih tehnologij, ki omogočajo bistveno bolj učinkovit nabavni proces.

Kako do visoke kvalitete in nižjih stroškov nabave

Podjetja se pri izboljševanju svoje konkurenčnosti soočajo z izzivi zniževanja stroškov in optimiziranja procesov. Stroški nabave in hitrost nabavnega procesa igrata pri tem eno od ključnih vlog.

Kako do hitrejšega nabavnega procesa

V marsikateri panogi je nabavna funkcija zapostavljena v primerjavi s prodajno, proizvodno, logistično in drugimi funkcijami v podjetju. Podjetja zaradi tega dostikrat izgubljajo čas in denar.

Transparentnost in poštenost nabave naj ne bosta vprašljivi!

Z ustreznimi ukrepi lahko zagotovite transparentnost nabave. Obratne e-dražbe se opravijo elektronsko in izgovori, da transparentnosti ni oziroma, da zavira učinkovitost, ne pridejo več poštev!