V nedavni raziskavi, ki smo jo izvedli med vodji nabave v slovenskih podjetjih so se mnogi pritoževali nad zamudnostjo in nizko učinkovitostjo pri obstoječih postopkih nabave.  Med poglavitnimi vzroki za nizko učinkovitost so izpostavili čas in energijo, ki jo porabijo za zbiranje ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika.

Funkcionalnosti in prednosti elektronske e-dražbe

v delu 02