Ključna naloga vsakega nabavnika je zagotoviti optimalno kakovost nabavljenih proizvodov po najboljši ceni. V nabavnem procesu mora zato poskrbeti:

  • Da bodo specifikacije blaga ali storitev dovolj dobro definirane.
  • Da bo imel dovolj konkurenčnih ponudb.
  • Da bo izbiral le med ponudniki, ki so zahtevano kakovost sposobni zagotoviti.
  • Da bodo ponudniki verjeli, da se borijo v poštenem okolju in bodo pripravljeni dati najboljše ponudbe.
  • Da bo med ponudniki izbral najugodnejšega.

V klasičnem nabavnem procesu so zgoraj naštete naloge zamudne. Bržkone bodo nekatere izmed nalog opravljene bolj, spet druge pa manj kvalitetno. Elektronske obratne e-dražbe, katerih sestavni del je orodje za zbiranje ponudb pa zagotavljajo hitro in učinkovito izvedbo naštetih nalog.