Kako deluje elektronska obratna dražba?

Nabavne dražbe so večinoma organizirane preko elektronskih poti. Kupec objavi nabavne pogoje. K sodelovanju povabi ustrezne ponudnike, ki jih obvesti o terminu in pogojih dražbe. Za razliko od običajnih dražb je pri nabavnih dražbah vloga kupca in prodajalca zamenjana. Pri nabavni dražbi ponudniki tekmujejo z nižanjem cene, ki je lahko pri kompleksnejših nabavah le eden od ustrezno uteženih kriterijev.

Obstaja več tipov nabavnih dražb. Najpogosteje se uporabljata odrti in rangirani tip nabavne dražbe. Pri odprtem ponudniki vidijo vodilno (najnižjo) ceno, pri rangirani dražbi pa svojo trenutno uvrstitev. V času trajanja dražbe lahko ponudniki nižajo svojo ceno in tako prevzemajo vodilno pozicijo. Dražba se običajno zaključi, ko nihče izmed ponudnikov nekaj časa ne poda nove ponudbe.

So elektronske e-dražbe primerne za različne panoge gospodarstva?

Uporaba elektronskih obratnih e-dražb je primerna za vse industrije in panoge gospodarstva. Za njihovo uporabo so ključni predvsem trije dejavniki:

1.)  Na trgu mora obstajati več ustreznih ponudnikov.

2.)  Ponudniki morajo biti zainteresirani za posel z naročnikom.

3.)  Naročnik mora dejansko biti pripravljen izbrati najbolj ugodnega ponudnika.

Lep primer delovanja obratnih dražb na domačem trgu je pokazala predvsem sprostitev področja prodaje energentov. Ponudniki električne energije so se kar naenkrat začeli potegovali za obsežnejše pogodbe, podjetja pa so najboljše cene in pogoje dosegala prav z obratnimi dražbami.


FAQ: Odgovore na najbolj pogosta vprašanje vezana na elektronske obratne-dražbe najdete na povezavi