Z ustreznimi ukrepi lahko zagotovite transparentnost nabave. Obratne e-dražbe se opravijo elektronsko in izgovori, da transparentnosti ni oziroma, da zavira učinkovitost, ne pridejo več poštev!

Dvome o transparentnosti in poštenost nabave lahko zatrete že v kali.  Orodje za zbiranje ponudb in obratne e-dražbe vam namreč omogoča, da:

  • Vabite in obveščate vse ponudnike hkrati z enako vsebino.
  • Pravočasno nastavite ocenjevalne kriterije, uteži in merila za določanje ekonomsko najugodnejše ponudbe.
  • Po potrebi zaklenete prejete ponudbe do roka za odpiranje ponudb.
  • Preprečite oddajanje ponudb po izteku roka za oddajo.
  • Nepristransko avtomatsko ocenite prejete ponudbe.
  • Po potrebi izvedete popolnoma transparentna pogajanja z elektronsko dražbo.
  • Po potrebi dodelite vodilnim, revizorjem in drugim vpogled v postopke.
  • Hranite podatke za morebitne kasnejše vpoglede v postopke in ponudbe.