R-Cap je namenjen upravam, nadzornim svetom in osebam, ki se ukvarjajo s prodajo električne energije.  Zagotavlja transparentnost cenovnih postavk in omogoča zaščito pred tveganji v branži, kjer so le ta navzdol neomejena, navzgor pa so cenovne marže zelo nizke. Ima številne prednosti med katerimi velja izpostaviti naslednje:

  • Omogoča hitro, odgovorno in empirično odločanje
  • Izboljšuje operativno učinkovitost in planiranje
  • Standardizira upravljanje z riziki
  • Ima pozitiven ter hitro viden vpliv na finančne rezultate

V operativnem smislu pa je umeščen v prodajni proces, ko je potrebno izračunati primerno ceno za specifično stranko.

R-Cap omogoča nov pristop k vašemu prodajnemu procesu

R-Cap zagotavlja nov pristop k vašemu prodajnemu procesu. Omogoča izračun prodajne cene pri katerem lahko stroške in tveganja primerno izračunate in razdelite v prodajne cene posameznih strank. Lahko vam zagotovi pregleden in učinkovit postopek potrjevanja in zapis rezultatov v sistem poslovnega odločanja (BI) ter pripomore k odgovornemu in empiričnemu odločanju, saj predvidene stroške in tveganja lahko primerja z dejansko realizacijo.
Risk Cap shema 2

 

R-Cap zagotavlja pregledno strukturo cene elektrike

V modelu R-Cap so vključeni fiksni in variabilni stroški poslovanja in tveganja. Tveganj je veliko, najbolj pomembna pa so tista, ki znatno vplivajo na odstopanje porabe od napovedi. Med takimi velja izpostaviti:

  • Negotovost odjema
  • Kreditno tveganje
  • Tveganje iz naslova ročnosti ponudbe
  • Letna količinska odstopanja

 

Risk Cap shema 1 SLO