Echelon je podjetje, ki se že vrsto let ukvarja z izdelavo in izvedbo pametnih omrežij. Podjetje Ubitronix je sodelovalo pri razvoju pametnega omrežja v mestu Linz, RTSoft pa je rusko razvojno podjetje na področju energetskih omrežji. S&T AG je kot lastnik v vseh državah postal tudi Value Add Reseller za rešitve, ki jih NES ponuja.

Distribucijska omrežja niso pripravljena na višjo potrošnjo in proizvodnjo

Sodobni trendi potrošnje in proizvodnje električne energije vnašajo v distribucijska omrežja disruptivne spremembe. Potreba po nadzoru vsakega segmenta distribucijskega omrežja se veča iz dneva v dan.

Proizvajalci energije, predvsem iz obnovljivih virov (solarne elektrarne, vetrne elektrarne, bioplinarne itd.), so v večini primerov priključeni v distribucijska omrežja, ki so bila zasnovana z namenom dobave energije končnim odjemalcem in imajo z priključitvijo virov energije v ta del omrežja težave z regulacijo. Prav tako se veča odjem zaradi uvedbe električnih vozil, ki si želijo kar se da hitro napolniti svoje prazne baterije in zdi se, da se bo ta trend le še stopnjeval.

Posledično je potrebno v omrežje vgraditi čim več »pameti«, ki bo omogočala upravljanje omrežja.

Več kot 99% zagotovljena dnevna dosegljivost omogoča kvalitetno upravljanje distribucijskega omrežja

Vizija razvoja pametnih omrežji, kot jo razumemo skupaj s proizvajalcem NES temelji na SmartSensor-jih in NES Smart Grid platformi za upravljanje. Lastnosti take infrastrukture so številne informacije o delovanju omrežja kot na primer: Peak, load, frekvenca faza ter merilni podatki o odjemu. Omenjene informacije so na voljo v realnem času, z visoko zanesljivostjo dvosmerne komunikacije do vsake naprave.

Več kot 99% garantirana dnevna dosegljivost, ob primerno zasnovani rešitvi, omogoča kvalitetno upravljanje distribucijskega omrežja. PLC komunikacija, od Gridsenzorja do data koncentratorja, z uporabo OSGP protokola, omogoča najvišje nivoje SLA za dnevna odčitavanja na trgu in omogoča izpis topologije omrežja, kar je odlična podlaga za učinkovito upravljanje in vzdrževanje omrežja (Assett management in GIS sisteme).

Sprejmite povabilo za ogled implementirane rešitve pri eni od naši strank

Kvaliteto naše rešitve dokazujejo številni uspešni projekti in implementacije med katerimi gre omeniti naslednje:

  • Več kot 40 milijonov implementiranih naprav v omrežjih
  • Prisotnost na nekaterih najzahtevnejših trgih: Skandinavski, nemški, švicarski, avstrijski in ostali svetovni trgi
  • 4 milijone OSGP certificiranih naprav v omrežjih po svetu
  • Največja masovna implementacija pametnih števcev na svetu – ENEL Italija.
  • Številne zadovoljne stranke!