HR funkcija je pred izjemnim izzivom. Po eni strani se sooča s preobremenjenostjo na pravno-administrativnem področju, na drugi strani se od HR funkcije pričakuje bistveno večjo strateško vlogo.

Organizacije zmanjšujejo število zaposlenih tudi v HR oddelkih, kar še otežuje delo HR managerjem. Da bi lahko HR managerji kakovostno skrbeli tako za osnovne HR naloge kot razvijali storitve z dodano vrednostjo, v S&T Effective HRM ponujamo osebni coaching HR managerjem.

Kaj so tipični rezultati osebnega coachinga za HR managerje?

  • Identifikacija kritičnih področij vaše organizacije, kjer lahko HR pomaga izboljšati učinkovitost
  • Temeljito razdelan načrt HRM aktivnosti za dvig HR funkcije na bolj strateški nivo
  • Metode in postopke za implementacijo načrtovanih HRM aktivnosti
  • Osebni razvojni načrt in pomoč pri doseganju osebnih ciljev
  • Načrt izboljšanja vodenja sodelavcev (nadrejenih, podrejenih in kolegov na istem nivoju) in pomoč pri izvajanju načrta

Kako poteka coaching za HR managerje?

  1. Prvo srečanje, ki je brezplačno, je namenjeno medsebojnemu spoznavanju coacha in coacheeja, podpisu izjave o zaupnosti vsebin, ki so obravnavane na srečanjih, preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov ter začrtanju smeri sodelovanja.
  2. Pred drugim srečanjem coach pripravi osnovni načrt sodelovanja in pričakovanih rezultatov, katerega pošlje v potrditev coacheeju. Ko je načrt usklajen in potrjen z obeh strani, se začne sodelovanje.
  3. Vsakemu osebnemu srečanju pripada tudi nasvet preko e-pošte ali telefona. Število srečanj se opredeli v načrtu sodelovanju in se jih lahko kasneje prilagodi glede na potrebe.
  4. Coaching srečanja se izvajajo enkrat do dvakrat na mesec v prostorih podjetja S&T Slovenija d.d.

Lastno razvita metodologija osebnega coachinga za HR managerje se naslanja na zakladnico HR in poslovnega znanja, transakcijsko analizo in SDI metodo.