Paketi so celovita ponudba svetovalnih storitev in informatizacije HR procesov. Oblikovani so glede na različne potrebe v organizacijah. Poleg celovitosti ponudbe, je prednost paketov tudi v cenovni ovrednotenosti. Vsa področja vsebinskega svetovanja, ki so del kateregakoli paketa, vam ponujamo po polovični ceni.
V spodnji razpredelnici so prikazane svetovalne storitve in funkcionalnosti v IT sistemu EffectiveStaff v posameznem paketu.

Paketi Full Gas Fast Forward Step By Step Brainy
Vsebinsko svetovanje Analiza HR funkcije
HR strategija
Vodenje s cilji
Kompetenčni model
Optimizacija in načrt informatizacije HR procesov Analiza izobraževalnih potreb
EffectiveStaff verzija Full Edition Performance HRIS Learning
Varen dostop za HR specialiste, vodje in zaposlene
Poročanje in analize
Elektronska obvestila
Organizacijska struktura
Upravljanje s kadrovskimi podatki
Upravljanje s kadrovskimi dokumenti
Upravljanje odsotnosti
Sistem nagrajevanja
Iskanje in selekcija kadrov
Upravljanje s cilji
Ključni pokazatelji uspeha (KPI)
Karierni cilji
Kompetenčni modeli
Ocenjevanje kompetence
360 stopinjsko ocenjevanje
Katalog izobraževanj
E-izobraževanje
Razvojni plan in načrt razvojnih potreb
Upravljanje izobraževanj in zahtevki za izobraževanje
Testiranje in certificiranje
Upravljanje s talenti
Planiranje nasledstev