Infor LN je funkcionalna rešitev za industrijske, distribucijske in servisne poslovne procese Gre za preizkušeno rešitev v široki paleti industrij, ki temeljijo na razvoju izdelkov, kot so avtomobilska, industrijska oprema in stroji, visoka tehnologija (elektronika), letalstvo in proizvodnja orožja.

Bogata funkcionalnost nudi uporabniku popolno podporo pri kompleksnih globalnih poslovnih procesih, ki so zaokroženi v več kot 30 modulov, kot so:
• globalno računovodsko in finančno poslovanje
• urejanje odnosov s kupci (CRM)
• prodaja in konfiguriranje naročil
• planiranje proizvodnje in preskrbe
• vodenje proizvodnje
• viri in preskrba
• vodenje projektov
• kontrola kvalitete
• servis in vzdrževanje
• vodenje razvojne dokumentacije
• dinamično modeliranje organizacije

Vse funkcionalnosti za celostno podporo proizvodnim tehnologijam

Infor LN je edina aplikativna rešitev za proizvodnjo, ki vsebuje vso potrebno funkcionalnost za celovito in simultano podporo vsem tehnologijam, ki so potrebne za uspešno in učinkovito podporo proizvodnji.

Na voljo so vam številne funkcionalnosti, kot so:
Planiranje – ta visoko razvit mehanizem konsolidira raznolike planske metode v skupno aplikativno rešitev ter nudi celovit pregled in nadzor nad kapacitetami in zahtevami. Planiranje je možno nadgraditi s sistemi za terminiranje.
Proizvodnja – jedro sistema Infor LN so njegove proizvodne možnosti, ki so vsestransko fleksibilne in zmogljive, podpirajo vse proizvodne topologije in ponujajo možnosti nadzora in podpore najbolj kompleksnim, visokorazvojnim in projektno orientiranim proizvodnim sistemom.
Računovodstvo in finance – več podjetij, več obratov, več valut, več jezikov – Infor LN podpora računovodstvu in financam v celoti pokriva računovodsko-finančne operacije podjetja. Uporabniku daje možnosti vsestranske analize na vseh področjih poslovanja.
Skladiščenje – z uporabo bar kode in radiofrekvenčne identifikacije (RFID) modul skladiščenja izboljšuje točnost stanja zalog, optimizira vaše skladiščne kapacitete in pomaga dvigniti nivo servisiranja kupca.
Transport – učinkovito podpira nadzor nad vašimi potrebami po transportiranju v povezavi z vašimi skladiščnimi kapacitetami z boljšim planom transportiranja in izvedbe.
Preskrba – na razpolago so močna orodja za direktno in indirektno nabavo materiala, modul preskrbe nudi centralizirano ali decentralizirano podporo nabavni funkciji, nadzoru nad naročili in pogodbami dobaviteljev ter podpira celoten niz aktivnosti v nabavi.
Prodaja – ta v celoti integrirana rešitev za prodajo ureja proces obdelave naročil daje možnost prilagajanja postopka vnosa naročila za različne artikle in kupce, nudi podporo zajema in sproščanja odpoklicev, vključujoč »Push« in »Pull« pristop. Grafična podpora konfiguriranju vam omogoča enostavno konfiguriranje izdelka na podlagi kupčevega naročila.
Vzdrževanje in servisiranje – celovita podpora procesom vzdrževanja lastnih strojev in naprav kakor tudi podpora poprodajnim aktivnostim servisiranja izdelkov kupcem. Poleg tega ima vodstvo podjetja na razpolago podroben pregled nad vzdrževanjem in servisiranjem, vključno s planom aktivnosti in podrobnimi pregledi nad stroški.
Projekt – projektna dejavnost je prisotna na vseh nivojih poslovanja – lahko je projekt razvoja izdelka, projekt obnove tovarne, projekt izdelave kompleksnega nestandardnega izdelka (proizvodnja orodij – orodjarstvo, ladjedelništvo, strojegradnja ipd).
Kontrola kvalitete – izboljša celoviti nadzor nad kvaliteto v vseh pogledih, v prodaji, nabavi in proizvodnji, kot tudi kontrola zalog, lokacij, šarž in serijskih številk z vključeno sledljivostjo.
Življenjski cikel izdelka (PLM) – rešitev zapolnjuje praznino med razvojem in ostalimi oddelki, ki so zadolženi za pripravo podrobnih informacij o produktu, ki so kasneje na enostaven način razpoložljive drugim poslovnim funkcijam v pomoč pri odločanju, kot sta nabava in proizvodnja. Avtomatizacija postopkov skrajša čas potrjevanja dokumentov za do 50%.

Izboljšajte operativnost in agilnost svojega poslovanj

Infor LN pomaga vaši organizaciji izboljšati operativnost in reagiranje na spremembe, saj boste:
• imeli pregled nad financami, nalogi, zalogami in kapacitetami na vseh nivojih poslovanja,
• izboljšali učinkovitost uporabe vaših materialov in proizvodnih kapacitet ali usposobili razpoložljive kapacitete za boljše napovedovanje dostav izdelkov vašim kupcem,
• skrajšali čas od razvoja izdelka do dostave kupcu in učinkoviteje plasirali nove izdelke
• identificirali in reagirali na spremembe v vaši verigi preskrbe hitreje in izkoristili možnosti za povečanje prihodkov,
• nudili boljši pregled nad vašimi potrebami vašim dobaviteljem, ki bodo te informacije lahko uporabili za bolj ažurne dostave blaga,
• imeli na razpolago vse možnosti za spremembo proizvodnih metod, ki vam bodo takrat ustrezale.

Izdajajte, hranite in izmenjujte račune hitro in enostavno

V poslovnih procesih, organizacije dnevno ustvarijo in prejmejo velike količine računov in ostalih dokumentov. Ti pogosto zavzemajo veliko prostora, z iskanjem in pregledovanje dokumentacije, pa pogosto zapravimo tudi preveč dragocenega časa in tvegamo izgubo pomembnih podatkov. Zakaj si torej nebi olajšali delo ter papirno dokumentacijo zamenjali za elektronsko in hkrati optimizirali svoje poslovne procese?

Brezpapirno poslovanje organizacijam zagotavlja hitro, cenejše in bolj nadzorovano upravljanje procesa izdajanja in prijemanja računov. Z njegovo uporabo lahko vzpostavimo večji nadzor in sledljivost, izboljšamo učinkovitost in dostopnost do dokumentov, zmanjšamo število napak, ki se lahko pojavijo v procesu izdaje in prejema računa ter poskrbimo za enostavno in varno shrambo izdanih in prejetih računov ter njihovih prilog.