Med storitvami s področja informacijskega svetovanja so danes najbolj iskane storitve svetovanja na področjih informacijske varnosti, hrambe podatkov, upravljanja infrastrukture, selitve v računalništvo v oblaku, rabe sodobnih IT-storitev, zagotavljanja skladnosti poslovanja in vloge IT kot gonilne sile razvoja poslovanja.

Svetovalci podjetjem pomagajo doseči boljše razumevanje delovanja oddelka IT in njegovega vpliva na stroške poslovanja. Postrežejo tudi s predlogi glede izboljšanja delovanja obstoječih storitev in rešitev IT z najrazličnejših vidikov, kot so primernost, funkcionalnost, razpoložljivost, dostopnost, zmogljivost …

Kot odlični poznavalci razmer in delovanja posameznih področij industrije lahko svetovalci oblikujejo predlog preoblikovanja področja IT po vzoru najboljših praks, tako na področju infrastrukture, aplikacij, storitev in samih poslovnih procesov. Pomoč svetovalcev podjetja pogosto poiščejo tudi pri iskanju rešitev za selitev poslovanja v računalniški oblak, saj jim strokovnjaki nato pomagajo prepoznati področja in storitev, ki so primerna za izvajanje v oblaku (in razumeti, zakaj vse vendarle ne sodi v oblak).