Ključna usmeritev S&T svetovalcev je ustvarjanje večje dodane poslovne vrednosti na račun učinkovitejše izrabe informacijskih tehnologij. S&T svetovalci predstavijo pomembnost prilagodljivosti poslovanja glede na poslovne potrebe, kar je moč doseči s premišljeno optimizacijo področja IT. Posledično gre prikimati dejstvu, da so danes prav informacijske rešitve tiste, ki lahko ustvarijo pomembne konkurenčne prednosti podjetij, sredstev za IT ne velja krčiti, temveč nasprotno v to področje še dodatno vlagati. Izboljšave procesov v IT, kakovosti in razpoložljivosti storitev lahko podjetju pomagajo ustvariti bistveno več prihodkov kot pa stroškovnih prihrankov.

Poslovne koristi svetovanja:

  • Zmanjšanje IT stroškov
  • Boljše razumevanje stroškov in delovanje IT oddelka
  • Strateške umestitve informatike v družbi
  • Prikaz transparentnosti IT stroškov in omogočanje upravičenosti investicij ter možnosti povrnitve stroškov (charge back)
  • Izboljšanje obstoječih storitev (funkcionalnost, razpoložljivost, dostopnost, zmogljivost…)
  • Predlogi za izboljšanje delovnih procesov IT oddelka in za optimizacijo izkoriščenosti kadrovskih virov
  • Prepoznava področij/storitev, ki so primerni za zunanje izvajanje
  • Predlog za konsolidacijo storitev/aplikacij/infrastrukture
  • Identifikacija odstopanja od IT najboljših praks (infrastruktura, aplikacije, storitve, procesi)