S&T Slovenija pri svetovanju uporablja 7-stopenjski pristop k poslovnem problemu. V njem skupaj z naročnikom svetovanja najprej opredeli svetovalne naloge. Sledi prepoznavanje organizacijskih, procesnih in tehnoloških vzrokov, ki so vplivali na nastanek poslovnega problema ter iskanje možnosti, ki bodo privedle do rešitve problema. Svetovalci navadno naročnikom pripravijo več možnosti, vodstvo podjetja pa nato sprejme končno odločitev. Tej sledi izdelava načrtov implementacije podpora pri izvajanju samega projekta. Končna naloga svetovalca je preverjanje ali so nove rešitve ali funkcionalnosti odpravile poslovni problem.