Strateški nivo planiranja

izjava 2Brez dobre strategije ni uspešne realizacije. Vsaka oskrbovalna veriga zato še pred samo optimizacijo zahteva podrobno in celovito vrednotenje ter modeliranje. Strateški nivo planiranja združuje strateško načrtovanje omrežja in časovne razporeditve dejavnosti znotraj oskrbovalne verige in tako določa najprimernejše lokacije in zmogljivosti skladiščnih objektov kot tudi transportno strategijo in razporejanje izdelkov. Napredno simulacijsko orodje za modeliranje in optimizacijo celotne  oskrbovalne verige je zaposlenim v pomoč pri odločitvah, katera prodajna mesta naj oskrbujejo posamezni distribucijski centri, katere distribucijske centre naj oskrbujejo posamezni proizvajalci in katere proizvajalce naj oskrbujejo posamezni dobavitelji. Pomaga tudi pri izbiri optimalnega števila lokacij in velikosti objektov, izbiri najprimernejše strategije nabave surovin, izbiri najboljšega načina usklajevanja proizvodnje, stanja zalog, prevoza in prodaje blaga.

Taktični nivo planiranja

Izbira pravega pristopa je ključnega pomena v poslovnem okolju, kjer je prisotna visoka stopnja konkurenčnosti. Tako okolje zahteva jasno sliko prodajnih zahtev, zalog, distribucije in dobav. Obvladovanje napovedi prodaje postaja vse kompleksnejše, saj je vključeno veliko dejavnikov, ki vplivajo na napoved (promocije, sezone, akcije …). Taktično planiranje transporta pomeni izbiro pravega pristopa pri distribuciji blaga končnim kupcem. Orodje Infor Transportation Planning omogoča učinkovito planiranje za različne scenarije, kot so tarifiranje, dinamično posredovanje in regionalna razdelitev pošiljk. S pomočjo uveljavljenih tehnik, ki se uporabljajo v logistiki, orodja Infor omogočajo učinkovito podporo logističnim poslovnim procesom.

Operativni nivo planiranja

izjava 3

Od potreb odvisno okolje zahteva izjemno napredno načrtovanje transportnih poti, kjer je razmerje med nizkimi stroški in izvrstnimi storitvami ključnega pomena za zadovoljstvo strank ter uspešno poslovanje. Zato proizvajalci, distributerji in trgovci iščejo cenovno najugodnejše transportne poti, ki še zagotavljajo visoko kakovost storitev. Operativno planiranje in optimizacija transporta se lahko začneta že v fazi komisioniranja v skladišču (optimizacija dostavnih mest, priprave opreme) ter nadaljujeta z optimizacijo dolžine transportnih poti ter flote vozil (kapaciteta, razpoložljivost, omejitve).