Nadzor in upravljanje

Celovito upravljanje IT-storitev podjetjem prinaša predvsem povečanje zanesljivosti delovanja storitev (in doseganje želenega nivoja izvajanja), večje zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih ter znižanje stroškov poslovanja.

Ne zatiskajte si oči pred težavami

Celovito upravljanje informacijskih tehnologij

Hiter razvoj informacijskih okolij je v zadnjem desetletju povzročil, da so ta postala vse bolj kompleksna. A takšna okolja je s tradicionalnimi rešitvami težko nadzorovati in še težje upravljati.

Upravljanje mobilnih naprav

V povprečju zaposleni danes na delovnem mestu uporabljajo tri naprave, od katerih si vsaj eno lastijo sami. Dodaten izziv predstavlja eksplozija aplikacij za pametne naprave, zato je očitno, da brez rešitev za upravljanje mobilnih naprav in aplikacij, varnega poslovanja ni mogoče doseči.

Upravljanje identitet

Vsaka veriga je močna le toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Varnostni strokovnjaki svarijo, da so prav uporabniki rešitev najšibkejši člen informacijske varnosti

CIOBOX

CIO BOX je operativna konzola, ki kaže trenutno stanje ključnih IT komponent in zagotavlja hiter ter učinkovit vpogled v omrežja, strežnike in druge naprave, aplikacije, operacijske sisteme in podatkovne baze.

Spoznajte nas

Narediti prave stvari in narediti stvari prav, je naš moto. Prizadevamo si za proaktiven, odgovoren, strokoven in racionalen pristop k delu, življenju in našim strankam.