Potreba po kakovostnem in natančnem upravljanju IT-okolij, predvsem pa storitev, ki jih IT ponuja, je postala še toliko večja sedaj, ko se področje informatike iz tipično stroškovnega mesta spreminja v pravcati storitveni center.

Edina ki ve, kako dobro storitev deluje, je stranka

Tradicionalna ureditev področja informatike na vrtičke, kot so omrežje, strežniki, programska oprema, varnost ter storitve, v praksi pogosto povzroča nemalo težav. Transparentnega nadzora storitev in komunikacije med »vrtički« ni, kar še najbolj občutijo uporabniki, ki pogosto (pre) dolgo čakajo na rešitev.  Za podjetje pa tradicionalna ureditev pomeni predvsem višje stroške, tako z vidika (ne) optimalne izkoriščenosti delovne sile kot nenazadnje tudi zaradi nezadovoljstva uporabnikov, ki nočejo uporabljati storitev, ki »ne delajo«.

Vendar pa tradicionalna ureditev doživlja temeljito preobrazbo. Vsa omenjena področja so danes prepletena med seboj in sestavljajo t. i. infrastrukturo IT, prav tako pa vsako področje zase premore različna orodja za sistemski nadzor in upravljanje. Za zagotavljanje kar najboljše uporabniške izkušnje in lajšanja dela sistemskih administratorjev, pa je zelo pomembna integracija nadzornih orodij, saj tako upravitelji pridobijo celovit pogled na delovanje IT-okolja in njegovih storitev.

Koncept storitvenega drevesa

Storitveno drevo deluje podobno kot semafor – prikazuje nadzorovano storitev in vse odvisne elemente, ki to storitev poganjajo. Največji izziv informatikom pri celovitem nadzoru IT-storitev povzroča izdelava ustreznih modelov storitev, saj le redki poznajo vse elemente IT-infrastrukture, ki poganjajo določeno IT-storitev. V večini podjetij, je namreč znanje razpršeno in posledično zahteva »zbor vrtičkarjev« in skupno sestavljanje modelov storitev. Šele zatem lahko podjetje vzpostavi kakovostno nadzorno okolje. Zelo dobra izbira je pomoč zunanjih svetovalcev, predvsem sistemskih integratorjev, saj imajo ti stalno opravka tudi z najbolj heterogenimi IT-okolji in izkušnje z njihovim celovitim nadzorom.

Boljše delo, manjši stroški

Celovito upravljanje IT-storitev podjetjem prinaša predvsem povečanje zanesljivosti delovanja storitev (in doseganje želenega nivoja izvajanja), večje zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih ter znižanje stroškov poslovanja. Zavedati pa se velja, da so sodobna IT-okolja zelo dinamična, zato je treba modele storitev redno vzdrževati in prilagajati novemu stanju.