Upravljanje odnosov s strankami zagotavlja podjetjem trajno pomoč pri prodajnih, marketinških in storitvenih dejavnostih. Kljub temu pa ostaja glavnina teh aktivnosti še vedno neizkoriščena, še posebej ko gre za vzpostavljanje odnosov s strankami v najbolj razširjenih poslovnih procesih.

Funkcionalnost sistema upravljanja odnosa s stranko naj bo integrirana z vsemi poslovnimi operacijami tako, da vrača stranko v središče poslovnih aktivnosti podjetja in jo istočasno povezuje z drugimi upravnimi dejavnostmi, povezanimi s CRM (npr. upravljanje s človeškimi viri, finančni management).

Vidnost in prepoznavnost stranke in njenih potreb je idealna priložnost za krepitev blagovne znamke in njenih konkurenčnih prednosti, kar vodi v občutno izboljšanje celotne finančne slike podjetja.