Podatkovni center naj bo učinkovit in dovolj fleksibilen, da bo lahko v kratkem času podprl številne poslovne zahteve. Naši strokovnjaki se preoblikovanja ali izgradnje podatkovnega centra lotijo po korakih, pri čemer upoštevajo dejanske potrebe naročnika, to pa jim omogoča najboljše izhodišče za postavitev, zagon in vzdrževanje infrastrukture podatkovnega centra.

Izgradnje ali preoblikovanja podatkovnega centra se lotimo v 4 korakih:

Pregled trenutnega stanja infrastrukturnih rešitev (Assessment)

 • Pregledamo obstoječe IT-rešitve, uporabljene tehnologije, dokumentacije in diagrame.
 • Ocenimo kompleksnosti obstoječe konfiguracije.
 • Podamo priporočila za možne izboljšave in optimizacije IT rešitev

Načrt prihodnje infrastrukture (HLD – High Level Design)

 • Oblikujemo predlog infrastrukturne rešitve, ki temelji na najboljših praksah.
 • Opišemo ključne gradnike in koncepte.
 • Pripravimo diagram arhitekture rešitve in integracije z obstoječim IT-okoljem.
 • Zagotovimo boljšo izrabo strojne opreme in ostalih informacijskih virov.
 • Zagotovimo skladnost z novimi tehnologijami in ponudniki storitev iz računalniških oblakov.

Kosovnica (BoM – Bill of Material)

 • Pripravimo seznam strojne/programske opreme z ustreznimi licencami.
 • Seznam vsebuje proizvajalčeve pruduktne številke strojne/programske opreme z opisi.

Podroben načrt (LLD – Low Level Design)

 • Pripravimo načrt razdelitve komunikacijske/strežniške opreme po komunikacijskih/strežniških omarah in načrt fizičnih povezav.
 • Pripravimo načrt IP/VLAN shem po segmentih/področjih in določimo IP/VLAN konfiguracijske podatke vsem napravam
 • Pripravimo diagrame infrastrukturne rešitve (fizična in logična postavitev).
 • Opredelimo kritične točke odpovedi.
 • Opredelimo operativne in procesne aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje podatkovnega centra in IT- storitev, ki jih zagotavljamo.
 • Izdelamo podrobno arhitekturo infrastrukturne rešitve (omrežje, varnost, strežniški sistemi, sistemi za virtualizacijo, podatkovne baze, operacijski sistemi in aplikacije, shranjevalni sistemi, sistemi za varnostne kopije in arhiviranje, komunikacijska matrika za aplikacije po protokolih…)