Samo učinkovit, fleksibilen in stroškovno optimiziran podatkovni center omogoča podjetju uspešno poslovanje in pravočasen odziv na številne poslovne izzive. Naš cilj je zagotoviti storitveno usmerjen podatkovni center, ki bo narejen po meri uporabnika. V ta namen veliko pozornosti namenimo večji prilagodljivosti pri obdelavi in shranjevanju podatkov, optimizaciji omrežne in strežniške infrastrukture ter proaktivnemu pristopu k IT-varnosti.

Prednosti optimizacije storitev podatkovnega centra

  • Pregled trenutnega stanja infrastrukturnih rešitev (objektivna ocena obstoječe infrastrukture).
  • Načrt prihodnje infrastrukture (načrt, pri katerem razmerje med ceno in zmogljivostjo ustreza zahtevam stranke in ga pripravi od ponudnikov neodvisen arhitekt infrastrukturnih rešitev).
  • Kosovnica (stranka dobi točno to, kar potrebuje).
  • Podroben načrt (dokumentacija s potrebnimi podatki, ki jih področni strokovnjaki potrebujejo za konfiguracijo in integracijo infrastrukturne rešitve v produkcijsko okolje).

Zakaj nam stranke zaupajo postavitev podatkovnega centra

  • Številni zahtevni in uspešno opravljeni projekti doma in v tujini,
  • rešitve, ki niso odvisne od proizvajalcev IT-opreme,
  • certificirani strokovnjaki in bogate izkušnje,
  • edinstvene, stranki prilagojene rešitve,
  • najvišji partnerski statusi svetovnih proizvajalcev IT opreme.