Načrt ponovne vzpostavitve poslovanje je potrebni redno testirati

Če bi jutri zjutraj tekli na maratonu, kako bi vam šlo? Malo verjetno je, da bi brez mesecev priprav, vaj in preizkusov uspešno pretekli vseh 42 kilometrov. Enako velja  za  ponovno  vzpostavitev  sistemov  in  poslovanja  v  primeru  katastrofe (Disaster Recovery): zelo malo verjetno je, da boste uspešno ponovno vzpostavili svoje informacijske sisteme, če pred tem niste redno preizkušali svojih načrtov za ponovno vzpostavitev v primeru katastrofe.

Samo temeljito in redno testiranje zagotavlja vzpostavitev brez napak

Čeprav večina podjetij trdi, da vsaj enkrat letno preizkusijo svoje načrte za ponovno vzpostavitev v primeru katastrofe, neuradni podatki kažejo, da večina teh preizkusov ni celovitih ali temeljitih; tako velika kot mala podjetja pogosto izpeljejo le del načrta ali preizkusijo le omejen nabor aplikacij. Zakaj? Pogosto se organizacije ubadajo s težavami, kot so pomanjkljiva podpora vodstva, omejen čas, pomanjkanje usposobljenih zaposlenih ter strah pred motnjami ključnih poslovnih procesov.

Če vam vse to zveni znano, preberite 10 najboljših praks, s katerimi boste posodobili in izboljšali vaš program za preizkušanje načrta za ponovno vzpostavitev poslovanja v primeru katastrofe.