Ključni poslovni procesi so vse bolj odvisni od podpornih storitev IT. Ta odvisnost zahteva stroškovno upravičen ter zagotovljen nivo kakovosti in razpoložljivosti storitev IT. Če mora IT zagotavljati določen nivo storitev, potem potrebuje formalen pristop, ki analizira potrebe in izzive poslovanja ter odvisnosti med storitvami IT in komponentami IT okolja. To je ključnega pomena za pripravo načrta in izgradnjo visoko razpoložljive IT-infrastrukture. Ta pristop pri S&T imenujemo  Upravljanje Neprekinjenega Delovanja storitev IT (UND storitev IT).

Izzivi s katerimi se srečujejo podjetja na področju zagotavljanja storitev IT:

 • Vse večja odvisnost poslovanja od storitev IT
 • Nedoseganje pričakovanega nivoja razpoložljivosti storitev IT
 • Neizdelana finančna analiza za določanje primernega proračuna za
 • nadgradnjo razpoložljivosti storitev IT
 • Revizorske zahteve po načrtu neprekinjenega poslovanja
 • Celotna IT infrastruktura na eni lokaciji
 • IT infrastruktura delno postavljena v načinu visoke razpoložljivosti brez
 • zagotovila, da bi storitve IT »preživele« nastop izrednega dogodka(npr. požar)
 • Neznane odvisnosti med IT infrastrukturnimi komponentami
 • Nejasni ali nedokončani IT postopki za primere izrednih dogodkov
 • Nedoločena odgovornost za odločanje
 • in reagiranje v primeru izrednih dogodkov.

Poslovne koristi urejenega sistema za upravljanje storitev IT

 • Storitve IT so usklajene s potrebami poslovanja
 • Zagotovljena kakovost in razpoložljivost storitev IT
 • Stroškovno upravičena visoko razpoložljiva IT infrastruktura
 • Dodelan načrt za krizno vodenje
 • Zagotavljanje revizorskih zahtev
 • Boljše razumevanje vloge in pomembnosti IT znotraj organizacije
 • Povečana preglednost stroškov na področju IT
 • Povečana učinkovitost procesov in postopkov v IT