Organizacije se vedno bolj soočajo s hitro spreminjajočimi tržnimi zahtevami in zakonskimi predpisi, ki od njih zahtevajo izboljšanje učinkovitosti poslovnih procesov in boljše ter učinkovitejše upravljanje denarnih tokov.

Urejeno in celovito finančno poslovanje postaja pomemben del vsake organizacijie, vodje finančnih služb pa danes niso več odgovorni le za vodenje financ v podjetju, ampak tudi za ustvarjanje poslovne vrednosti ter načrtovanje poslovnih priložnosti.

Izdajajte, hranite in izmenjujte račune hitro in enostavno

V poslovnih procesih, organizacije dnevno ustvarijo in prejmejo velike količine računov in ostalih dokumentov. Ti pogosto zavzemajo veliko prostora, z iskanjem in pregledovanje dokumentacije, pa pogosto zapravimo tudi preveč dragocenega časa in tvegamo izgubo pomembnih podatkov. Zakaj si torej nebi olajšali delo ter papirno dokumentacijo zamenjali za elektronsko in hkrati optimizirali svoje poslovne procese?

Brezpapirno poslovanje organizacijam zagotavlja hitro, cenejše in bolj nadzorovano upravljanje procesa izdajanja in prijemanja računov. Z njegovo uporabo lahko vzpostavimo večji nadzor in sledljivost, izboljšamo učinkovitost in dostopnost do dokumentov, zmanjšamo število napak, ki se lahko pojavijo v procesu izdaje in prejema računa ter poskrbimo za enostavno in varno shrambo izdanih in prejetih računov ter njihovih prilog.

Nadzorujte svoje stroške

Organizacije potrebujejo za uspešno delovanje v močno konkurenčnem okolju in pri povečanem obsegu poslovanja učinkovit sistem za spremljanje in načrtovanje stroškov. Potrebujejo zanesljive, natančne in pravočasne informacije, ki jim omogočajo sprejemanje pravih poslovnih odločitev. Celovito in pregledno stroškovno računovodstvo, tako postaja osrednja informacijska služba. Informacije o stroških pa temelj številnim poslovnim odločitvam.

SAP rešitev za upravljanje stroškov omogoča učinkovito načrtovanje, upravljanje in razporejanje stroškov po različnih metodah znotraj kontrolinga. Omogoča podporo poslovodstvu pri planiranju, nadzorovanju in spremljanju poslovanja ter sprejemanju hitrih in pravilnih poslovnih odločitev.

Faktoring

Rešitev razvita znotraj standardnega SAP FI modula omogoča avtomatiziran in pregleden način sodelovanja s faktor hišami, pri čemer se podjetje z uporabo faktoringa izogne potrebam po kratkoročnem financiranju in zadolževanju. Možen je vnos različnih pogodb s ponudniki te storitve, ter več načinov elektronske komunikacije s faktorjem (matični podatki, baza dokumentov predmet faktoringa) ter načinov zapiranja relevantnih postavk.