V današnjem hitro razvijajočem se tržišču, mora biti sprejemanje odločitev hitrejše kot kdajkoli prej. Odločitve pa so pogosto odvisne od spoznanj, ki jih morajo organizacije znati pridobiti iz različnih virov podatkov in vsebin.

Kako ravnati z veliko količino podatkov in jih spremeniti v poslovno priložnost? Kako pridobiti jasne informacije o vseh področjih vašega poslovanja? Pri tem vam lahko pomaga učinkovita poslovna analitika. Nabor opravil, znanj in tehnik, ki vam omogočijo večje poslovne učinke in boljšo usklajenost s strategijo podjetja.

Dober pregled nad poslovanjem vodi k večji poslovni učinkovitosti

S spremembo spoznanj, ki jih pridobimo z uporabo poslovne analitike v dejanja, lahko organizacije pridobijo jasno sliko o vseh področjih svojega poslovanja. To pa organizacijam omogoča dvig svoje konkurenčnosti, večje obvladovanje stroškov, učinkovitejšo uporabo svojih virov, boljše razumevanje in podporo strank in nenazadnje tudi boljšo prilagoditev na spreminjajoče se tržne razmere.

Poslovna analitika se osredotoča na identifikacijo potreb in zahtev kot pomoč organizacijam pri doseganju strateških ciljev skozi spremembe poslovnih modelov, organizacijskih in kadrovskih zmožnostih, kulture, poslovnih procesov in informacijskih sistemov.

Dosegajte zavidljive rezultate z uporabo orodij za poslovno inteligenco 

Osnova za kakršne koli resne oz. kompleksne analize v organizaciji so poslovni podatki in vidik organiziranosti ter dostopnosti do njih. Lahek dostop do ustreznih podatkov, kjerkoli in kadarkoli so potrebni za boljše razumevanje svojega posla ter možnost hitrega in učinkovitega ukrepanja, tako predstavljajo ključ do večje poslovne učinkovitosti.

Zato se organizacije odločajo za vzpostavitev tako imenovanih podatkovnih skladišč oz. »Data Warehouse« sistemov. Ti predstavljajo organizirano bazo podatkov, ki organizacijam omogoča izvedbo analiz glede na poslovne potrebe in strategijo podjetja, njihovim zaposlenim pa enostaven dostop do poslovne inteligence (BI) in orodij za virtualizacijo podatkov, ki jih potrebujejo za hitrejše in bolj premišljeno sprejemanje odločitev.

Racionalizirajte načrtovanje in konsolidacijo in se osredotočite na rast dobička 

Porabite več časa za rast vašega podjetja – in manj časa za zaključevanje poslovnih obdobij. Z uporabo programske opreme za načrtovanje in konsilidacijo lahko organizacije avtomatizirajo in posenostavijo svoje poslovne procese za načrtovanje, pripravo proračuna, napovedovanje in konsolidacijo dejavnosti in skrajšajo proračunske cikle, hitreje zaključujejo poslovna obdobja in izboljšajo regulatorne skladnosti.