Organizacijo definirajo njeni poslovni procesi in predstavljajo kar organizacija dela, zaradi česar obstaja in s čimer ustvarja dodano vrednost. Nekateri od teh procesov so ključni za doseganje strateških ciljev in s tem uspešnosti poslovanja celotne organizacije, drugi pa morda niso ključni, so pa pomembni za deležnike v organizaciji.

Izboljšajte svoje procese s hitro in prilagodljivo rešitvijo za upravljanje poslovnih procesov in integracijo. Zmanjšajte stroške razvoja in uvajanja procesov – in povezovanja heterogenih sistemov znotraj in zunaj vaše organizacije. Naše upravljanje poslovnih procesov (BPM) in rešitve za integracijo lahko pomagajo organizaciji in IT strokovnjakom učinkovito modelirati, izvajati, integrirati in spremljati vaše poslovne procese.

EDI – elektronska izmenjava podatkov

Organizacije se v globalizirane svetovne gospodarske tokove vključujejo na različne načine. Eden od teh je tudi uvedba elektronske oz. računalniške izmenjave podatkov in dokumentov, ki predstavlja neposredno izmenjavo med računalniki in je dragocena tehnologija za številne organizacije.

Temelji na medsebojnem zaupanju med organizacijo in stranko in omogoča poenostavljen poslovni proces, hitrejše sprejemanje odločitev in boljšo odzivnost na spreminjajoče se razmere na trgu. S prehodom izmenjave dokumentov iz papirne v elektronsko obliko, boste znižali stroške, povečali hitrost obdelave dokumentov, zmanjšali število napak ter izboljšali in poglobili odnose s poslovnimi partnerji in strankami.