Kaj je program TarčaSI – zavaruj se!

Program TarčaSi – zavaruj se! je program za vzpodbujanje ozaveščenosti o pomenu informacijske varnosti, ki temelji na izobraževanju posameznikov v organizacijah.

Z njim želimo zmanjšati število uspešnih napadov na organizacije zaradi človeške napake. Človek je namreč v veliki večini primerov prva in najbolj ranljiva tarča napadalca.

Ker so zaposleni na različnih funkcijah izpostavljeni različnim grožnjam in nosijo različno mero odgovornosti tudi s stališča informacijske varnosti, vsak program ozaveščanja temu ustrezno prilagodimo.

Kaj želimo s programom doseči?

S programom ozaveščanja želimo dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu informacijske varnosti pri vsakem posamezniku v vaši organizaciji, saj bo s tem celotna organizacija varnejša.

Poskrbeti želimo, da boste dosegli in ohranjali skladnost s standardi, ki jim je vaša organizacija podvržena.

Opozoriti želimo na svet varnostnih groženj, ki se vedno hitreje spreminja.

Utrditi želimo poslovno kulturo vaše organizacije.

Kako boste skupaj z nami uresničili zastavljeni cilj?

Programa se lotite sistematično in s točno določenimi cilji. Preverite, kakšno je vaše izhodiščno stanje in na podlagi tega določite, katerim ciljnim skupinam boste namenili določene izobraževalne vsebine in v kakšnem časovnem obsegu.

V program ozaveščanja vključite vse zaposlene in v svoji sredini določite vsaj enega ambasadorja varnosti, ki bo v organizaciji vzpodbujal izvajanje določil varnostnih politik in skrbel za redno ozaveščanje zaposlenih.

V program ozaveščanja aktivno vključite vodstvo, saj morajo vodilni podati smernice, kako naj se organizacija razvija. Vodstvo naj tudi sporoči zaposlenim cilje osveščanja in jih redno seznanja s potekom programa.

Ne pozabite na spremljanje rezultatov osveščanja, saj boste le tako lahko prepoznali pravo vrednost programa. Na začetku določite metrike, ki jih tekom izvajanja programa redno spremljajte.

Kaj boste s programom ozaveščanja pridobili?

S programom ozaveščanja TarčaSi – zavaruj se! pridobite:

  • Visoko raven ozaveščenosti zaposlenih, ki bodo znali prepoznati napade in tudi ustrezno ukrepati.
  • Analizo tveganja za področje človeških napak.
  • Varnostno politiko, prilagojeno vaši organizaciji.
  • Prilagojene izobraževalne vsebine, ki bodo ustrezale ciljem vaše organizacije in trenutnemu stanju ozaveščenosti.
  • Možnost sodelovanja z vrhunskimi predavatelji in specialisti za informacijsko varnost.
  • Pridobljeno znanje boste prenesli tudi v zasebno življenje in znali ustrezno zaščititi svoje naprave in osebne podatke.

Za več informacij o programu TarčaSi – zavaruj se! prenesite letak ali nas pokličite. Z veseljem se bomo odzvali.