Tehnološki napredek s seboj ni prinesel le hitrejše in globalno poslovanje, temveč tudi več varnostnih groženj na eni in regulatornih zahtev na drugi strani. Podjetja, ki poslujejo elektronsko, vede ali nevede vsak dan znova upravljajo s tveganji. Zaščita ključnih poslovnih podatkov, aplikacij, procesov ter same infrastrukture predstavlja osnovo varnega poslovanja.

Podjetja lahko z varno in zanesljivo komunikacijo ter izmenjavo podatkov pridobijo različne konkurenčne prednosti. S tem, ko podatki zapuščajo notranje okolje podjetja, so izpostavljeni varnostnim tveganjem. Ključ do uspeha je najti pravo razmerje med upravljanjem tveganja in produktivnostjo zaposlenih.
Gradnja varnega poslovanja se prične pri temeljih, torej sami informacijski infrastrukturi (omrežje, strežniki, platforme …), nadaljuje pa z zaščito ključnih poslovnih aplikacij, podatkov in naprav, ki jih uporabljajo zaposleni. Ustrezno urejeno področje varnosti podjetju omogoča boljši vpogled v poslovanje in obvladovanje tveganj.