Sodobno poslovno okolje je elektronsko in digitalno. V tem svetu pa nanj preži veliko groženj. Ključne poslovne informacije, podatke in aplikacije je treba stalno varovati, saj je od njih odvisno samo poslovanje. Kdor varuje, ta razume in ceni svoj posel.
Veliko podjetij je mnenja, da z nakupom sodobnih naprav in opreme v veliki meri že poskrbi za zgleden nivo varnosti. A občutek vara. Varnost ni le stvar naprav in mehanizmov zaščite, temveč mora biti urejena celovito, saj vemo, da je veriga močna le toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Varnost zahteva strateški in predvsem celovit pristop – kaj, zakaj in kako varovati.

Prednosti naših rešitev in storitev

 • Stalna zaščita vseh ključnih aplikacij in podatkov znotraj in zunaj podjetja
 • Obvladovanje vidika varnosti na nivoju podjetja, omrežja, zaposlenega in naprave
 • Kultura skrbi za varnost poslovanja
 • Celovita varnostna strategija in napredne varnostne politike
 • Upravljanje tveganj na nivoju celotnega poslovanja
 • Hitro reagiranje ob potencialnih in dejanskih nevarnostih
 • Obvladovanje kompleksnosti varnostnih rešitev
 • Varnostne rešitve ne zavirajo ustvarjanja poslovne vrednosti
 • Zagotavljanje skladnosti poslovanja z regulatornimi in drugimi zahtevami
 • Stroškovno učinkovite varnostne rešitve in storitve
 • Nižji skupni stroški lastništva (TCO) varnostnih rešitev in podpore
 • Zagotavljanje visokega nivoja izvajanih varnostnih storitev (SLA)
 • S&T strankam zagotavlja dolgoročno varno poslovanje