S&T Slovenija zagotavlja svojim strankam dve med seboj povezani lokaciji (primarni in sekundarni podatkovni center) v območju širšega centra mesta Ljubljana. Oba podatkovna centra vsebujeta prostorsko infrastrukturo za potrebe gostovanja IT infrastrukture. Najvišjo stopnjo podvojenosti zagotavlja rezervni podatkovni center, ki nam omogoča popolno odpoved enega izmed podatkovnih centrov, brez izgube delovanja gostujočih sistemov.

Zaradi potreb zagotavljanja kontinuitete vašega poslovanja smo podvojili vse elemente, ki bi lahko vplivali na delovanje vašega sistema. Na ta način smo uredili klimatizacijo, aktivne mrežne elemente, diskovna polja, virtualizacijska strežniška okolja, požarne pregrade, neodvisno povezljivost z internet omrežjem, optične povezave večine slovenskih ponudnikov ter dovode električne energije podprte z dizelskimi agregati.

Z implementirano redundanco dohodnih/izhodnih virov je zagotovljena praktična 99,98 % časovna razpoložljivost storitev ter optimalno delovanje opreme. Režim fizičnega dostopa do opreme je vzpostavljen na 24×7 z uveljavljenimi metodami ter procedurami kot jih pogojuje certifikacija ISO 27001. Te zagotavljajo transparenten pregled posegov ter trenutnega stanja v podatkovnem centru (kdo je vstopal, kakšen poseg je bil opravljen, sprememba mikroklimatskih razmer ipd.).

Varovanje vašega internega omrežja izvajamo z priznano CheckPoint požarno pregrado, z IDS (Intrusion Detection sistemi), ter arhiviranjem vseh pomembnih dnevnikov aktivnih elementov. Za nadzor ter odvistnost povezanih napak skrbi ArcSight kateri omogoča hitro zaznavo napake ter pospeši njeno odpravljanje.

Dogajanje se spremlja na zaslonih HelpDesk službe, izven delovnega časa pa se uporablja avtomatski sistem za javljanje in obveščanje dežurnih ekip.