Družba S&T podjetjem vseh velikosti ponuja varno in visoko razpoložljivo okolje v računalniškem oblaku. Okolje Steel Cloud je namenjeno gostovanju kritičnih IT-storitev z visokimi ali najvišjimi zahtevami glede varnosti. Zanj skrbijo vrhunski strokovnjaki, dodatno pa zaščiten s certifikati in ključnimi, stranki prilagojenimi orodji za zagotavljanje varnosti

Storitev S&T Steel Cloud podjetjem in organizacijam ponuja možnost gostovanja storitev, aplikacij in podatkov v varnem okolju računalniškega oblaka. jamči tudi z visokim nivojem razpoložljivosti in zanesljivosti delovanja, primernim za najbolj zahtevne organizacije.

Strokovnjaki za zunanje izvajanje storitev podjetjem pomagajo tudi pri migraciji poslovanja v računalniški oblak Steel Cloud. Najprej opravijo temeljito analizo IT-okolja, njegove varnosti, infrastrukture ter razpoložljivosti. Zatem pripravijo ustrezno okolje v oblaku Steel Cloud in zagotovijo ustrezno razpoložljivost varne infrastrukture in storitev. S strankami sklenejo pogodbo o zavezujočem doseganju visokega nivoja varno gostovanih storitev (SLA). Nato poskrbijo še za brezhibno migracijo aplikacij in storitev s Steel Cloud, brez prekinitev ali drugega negativnega vpliva na poslovanje naročnika.